Giỏ hàng

NHẬT BẢN & HÀN QUỐC

Chứng nhận sản phẩm RF không dây là bắt buộc tại Nhật Bản và Hàn Quốc. BACL là tổ chức chứng nhận MIC đầu tiên của Nhật Bản (CAB ID: 211), có thể được sử dụng để thử nghiệm Radio và JATE. Trong thử nghiệm Radio và JATE, với nhiều kinh nghiệm, BACL là phòng thí nghiệm thử nghiệm được Hàn Quốc công nhận.

Danh mục