Giỏ hàng

Sáng kiến hiệu quả

Chương trình chứng nhận sản phẩm chiếu sáng hiệu quả toàn cầu ELI là chương trình chứng nhận quốc tế tự nguyện nhằm thúc đẩy các sản phẩm chiếu sáng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính trên toàn thế giới để đạt được chuyển đổi thị trường sản phẩm chiếu sáng hiệu quả. Dự án ELI bắt đầu vào năm 2000, đã được quảng bá thành công và được công nhận rộng rãi ở bảy quốc gia bao gồm Argentina, Peru, Philippines, Cộng hòa Séc, Latvia, Nam Phi và Hungary. BACL đã được ELI ủy quyền để thực hiện các dịch vụ thử nghiệm, thông số kỹ thuật kiểm tra bóng đèn LED tự dằn.

Các sản phẩm hiện tại được nhắm đến là: đèn tiết kiệm năng lượng, ống huỳnh quang, chấn lưu, v.v.