Giỏ hàng

Hiệu năng Canada

NRCan:

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, BACL được ủy quyền bởi cơ quan chứng nhận NRCan và phòng thí nghiệm được công nhận bởi SCC Canada. Phạm vi sản phẩm đã được phê duyệt của BACL bao gồm: bộ đổi nguồn bên ngoài EPS, hệ thống sạc pin BCS, đèn huỳnh quang, đèn phóng điện, đèn chiếu sáng, hệ thống lắp đặt chiếu sáng. Lần này, BACL đã được ủy quyền bởi tổ chức chứng nhận NRCan của Canada, điều này cho thấy chúng tôi đã đạt được thành công tổ chức chứng nhận an toàn OSHA NRTL & SCC tại Hoa Kỳ và Canada, tổ chức FCC TCB, tổ chức ISED FCB của Canada, tổ chức chứng nhận ENERGYSTAR được EPA của Hoa Kỳ công nhận và Cơ quan chứng nhận NRCan của Canada, v.v. Các chứng chỉ cấp giấy phép trong sáu lĩnh vực chính!

 

Dấu chứng nhận BACL Canada NRCan:

BACL được liệt kê là một tổ chức chứng nhận NRCAN của Canada:

BACL có được liên kết đến tổ chức chứng nhận NRCAN của Canada:

https://www.nrcan.gc.ca/energy/regulation-codes-standards/6859

 

Phạm vi sản phẩm được chứng nhận:

- Hiệu quả năng lượng cho nguồn điện bên ngoài EPS

- Hiệu quả năng lượng cho hệ thống sạc pin BCS

- Hiệu quả năng lượng cho đèn phóng điện

- Hiệu quả năng lượng cho đèn huỳnh quang

- Hiệu quả năng lượng cho đèn

-Hiệu quả năng lượng cho hệ thống lắp đặt chiếu sáng

 

Quy định về tiết kiệm năng lượng thiết bị điện Québec:

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2017, Công báo của Quebec đã xuất bản một văn bản quy định mới "Quy định về hiệu quả năng lượng của thiết bị sử dụng nhiên liệu điện hoặc hydrocacbon". Các quy định sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 90 kể từ ngày ban hành, tức là vào tháng 8. 15, 2017. Từ bây giờ, tất cả các sản phẩm được kiểm soát phải đáp ứng các yêu cầu mới về hiệu quả năng lượng của Quebec, Canada.

 

Các loại sản phẩm áp dụng các quy định bao gồm: máy nước nóng gia dụng, thiết bị sưởi ấm hoặc điều hòa không khí, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện và điện tử gia dụng, động cơ và máy biến áp kiểu khô.

 

Thiết bị chiếu sáng chủ yếu bao gồm các loại sau:

Chấn lưu đèn huỳnh quang, đèn tuýp huỳnh quang chiếu sáng chung, chóa đèn sợi đốt chiếu sáng chung, bóng đèn chiếu sáng chung, biển báo lối ra, module tín hiệu giao thông, đèn sàn.