Giỏ hàng

Chứng nhận Châu Phi

Cục Tiêu chuẩn Nam Phi (SABS) là một cơ quan theo luật định ở Nam Phi thiết lập các tiêu chuẩn và đảm bảo các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn để nâng cao và duy trì chất lượng hàng hóa và dịch vụ.