Giỏ hàng

Chứng nhận an toàn tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Nhật Bản PSE & S-mark

Tất cả các sản phẩm điện và điện tử trong danh mục PSE tại Nhật Bản phải được chứng nhận bởi nhãn hiệu PSE. Các sản phẩm được phân loại thành hai loại theo yêu cầu của danh mục: Sản phẩm được chỉ định loại A (116) và sản phẩm không được chỉ định loại B (341). S-mark là nhãn hiệu không bắt buộc của chứng nhận an toàn Nhật Bản. BACL hợp tác trực tiếp với cơ quan thử nghiệm quốc gia Nhật Bản để giúp khách hàng có được logo PSE và logo S-MARK và tham gia thị trường Nhật Bản một cách suôn sẻ.

 

 

 

Hàn Quốc KC Mark

Bộ Kinh tế Tri thức đã ban hành một thông báo yêu cầu 13 loại nhãn hiệu chứng nhận bắt buộc theo luật định khác nhau trong các lĩnh vực an toàn, sức khỏe, môi trường và chất lượng sẽ được thống nhất thành một nhãn hiệu (nhãn hiệu KC) từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Tất cả các sản phẩm liên quan đến chương trình chứng nhận bắt buộc của họ phải có được KC Mark để có thể vào thị trường Hàn Quốc. BACL dựa trên mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với KETI Hàn Quốc để giúp khách hàng trực tiếp đạt được chứng nhận KC và xuất khẩu sang Hàn Quốc.