Giỏ hàng

Nam Mỹ

BACL Là tổ chức kiểm định được công nhận trên toàn thế giới, có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực thử nghiệm và có đội ngũ chuyên gia "hùng hậu". Với kiến thức đầy đủ về luật lệ và quy tắc liên quan tới thị trường toàn cầu, BACL có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp, đáng tin cậy và hiệu quả cho quý khách hàng để giúp sản phẩm của bạn nhanh chóng tiếp cận thị trường quốc tế. Đồng thời, BACL có các lợi thế về mặt cơ sở hạ tầng và dịch vụ với các phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan v.v..đảm bảo luôn hỗ trợ khách hàng 24/7, đáp ứng thời hạn cấp chứng nhận sản phẩm cho khách hàng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm tiếp cận với thị trường thương mại quốc tế trong bối cảnh ngày một thắt chặt như hiện nay.

Các chứng chỉ quan trọng được liệt kê dưới đây:

Brazil

1. Chứng nhận ANATEL (Cơ quan Viễn thông Quốc gia)

•Loại chứng nhận: Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Sản phẩm không dây, thiết bị viễn thông

• Kiểm tra tại nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: 2 năm cho Loại II

• Kiểm tra tại cơ sở: Có

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

2. Chứng nhận INMETRO (Viện Đo lường, Tiêu chuẩn hóa và Chất lượng Công nghiệp Quốc gia)

•Lợi chứng nhận: Bắt buộc hoặc tự nguyện

• Sản phẩm được quy định: Các sản phẩm được kiểm soát bởi INMETRO như thiết bị gia dụng, v.v.

• Kiểm tra tại nhà máy: Chỉ dành cho chứng nhận bắt buộc

• Thời hạn hiệu lực: Phụ thuộc vào sản phẩm

• Kiểm tra tại cơ sở: Có (chấp nhận báo cáo thử nghiệm từ Phòng thí nghiệm đã ký thỏa thuận MOU, ví dụ BACL (Thâm Quyến) và BACL (Đông Quản).

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

 Argentina

1. Chứng nhận ENACOM (Cơ quan Truyền thông Quốc gia) (RF)

• Loại chứng nhận: Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Tất cả các sản phẩm truy cập vào các thiết bị tần số vô tuyến và mạng viễn thông công cộng.

• Kiểm tra tại nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: 3 năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Đối với phần 2G/3G/4G B4 và B8, có thể được miễn bằng cách cung cấp original Grant và báo cáo của FCC, những phần khác là bắt buộc.

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

2. Chứng nhận S-MARK (SAFE)

• Loại chứng nhận: Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Thiết bị điện có điện áp đầu vào từ 50-1000 V hoặc 75-1500 V

• Kiểm tra nhà máy: Có

• Kiểm tra tại cơ sở: Có

• Thời hạn hiệu lực: Có giá trị thông qua giám sát và kiểm tra hàng năm

 Chile

1. Chứng nhận SUBTEL (Cơ quan Truyền thông Chile)

• Loại chứng nhận: Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Sản phẩm không dây, thiết bị viễn thông

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: Không giới hạn

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Đại diện địa phương: Không yêu cầu

 Peru

1. MTC Certification

• Loại chứng nhận: Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Sản phẩm không dây, thiết bị viễn thông

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: Không giới hạn

• Kiểm tra tại cơ sở: Không, phê duyệt dựa theo FCC

• Đại diện địa phương: Không yêu cầu