Giỏ hàng

Giấy chứng nhận Truyền thông Bắc mỹ

FCC

Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC), một cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ, được thành lập theo Nghị định của Quốc hội để kiểm soát liên lạc quốc tế và liên bang tại 50 tiểu bang của Hoa Kỳ bằng cách kiểm soát đài phát thanh, truyền hình, viễn thông, vệ tinh và cáp. FCC tập trung vào sáu khía cạnh gồm băng thông rộng, cạnh tranh, phổ tần, truyền thông, an toàn công cộng và an ninh quốc gia. BACL là một cơ quan TCB được ủy quyền của FCC có thể phát hành báo cáo FCC ID trực tiếp.

ISED

ISED là một cơ quan chính phủ ở Canada nhằm thúc đẩy tăng trưởng, cạnh tranh và nền kinh tế Canada dựa trên tri thức để cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường lợi ích đổi mới của Canada, tăng thị phần thương mại toàn cầu của Canada và xây dựng sự hiện diện hiệu quả của một thị trường cạnh tranh. BACL là một tổ chức FCB được ISED ủy quyền có thể phát hành các báo cáo ISED và ID chứng nhận ISED.