Giỏ hàng

CÁC KHU VỰC KHÁC

BACL là phòng thí nghiệm FCB (FCB số: US001) được công nhận bởi OFCA ở hồng kông, có thể trực tiếp kiểm tra và  cấp giấy chứng nhận.

BACL là một trong những phòng thí nghiệm được việt nam công nhận, và báo cáo thử nghiệm của BACL được công nhận  ở việt nam.

BACL là một phòng thí nghiệm được công nhận ở đài loan.

BACL có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm tra chứng nhận ANATEL ở Brazil.

Danh mục