Giỏ hàng

Bắc Mỹ

Chứng nhận các sản phẩm RF không dây là bắt buộc ở Bắc Mỹ. BACL được cấp chứng nhận TCB của FCC (Giấy chứng nhận số: 3297,01 & 3297,03), có thể cấp trực tiếp chứng chỉ FCC ID và phòng thí nghiệm FCB được Bộ Công nghiệp Canada ủy quyền. Cấp chứng chỉ ISED và cấp số đăng ký để kiểm tra và cấp phép cho dịch vụ một cửa.