Giỏ hàng

Quy định PoHS của Na Uy

Na Uy không phải là thành viên của Liên minh châu Âu. Ngoài ra còn có sự khác biệt giữa Na Uy và EU về việc kiểm soát các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử. Các quy định của Na Uy về kiểm soát các chất độc hại - "Quy định kiểm soát chất độc hại" được chính thức thực hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 2004. Phiên bản hiện tại của các yêu cầu kiểm soát đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp với các yêu cầu của Chỉ thị RoHS của EU. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2007, Cơ quan kiểm soát ô nhiễm Na Uy (SFT) đã đề xuất một “Quy định sản phẩm” về "Vô hiệu hóa các chất độc hại cụ thể trong các sản phẩm tiêu dùng" (PoHS: Cấm một số chất độc hại trong các sản phẩm tiêu dùng), dự thảo đề xuất kiểm soát phạm vi sản phẩm bao gồm hầu hết tất cả các mặt hàng tiêu dùng như điện tử tiêu dùng, quần áo, đồ chơi, v.v. và đề xuất 18 chất độc hại, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2008. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị RoHS, các sản phẩm điện và điện tử xuất khẩu sang Na Uy còn phải tuân theo các yêu cầu của quy định PoHS. Vào tháng 7 năm 2008, Cơ quan kiểm soát ô nhiễm Na Uy đã điều chỉnh theo các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế và báo cáo đánh giá rủi ro, giảm số lượng các chất độc hại được kiểm soát xuống còn 10 loại.

 

 

Nguyên liệu tiềm tàng rủi ro

Nhựa, dầu bôi trơn, phụ gia hữu cơ, nhựa, chất dẻo, vv; hóa chất hàng ngày, chất tạo mùi, chất khử trùng hóa học hàng ngày, chất bảo quản; chất xử lý bề mặt, chất hỗ trợ chế biến fluoropolymer, nhựa, cao su và các vật liệu hữu cơ khác; Chất bảo quản gỗ, nhựa, chất màu, chất chống cháy tổng hợp.