Giỏ hàng

Bắc Mỹ

Là tổ chức được công nhận trên toàn thế giới, có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực thử nghiệm và có đội ngũ chuyên gia chứng nhận quốc tế "hùng hậu", với kiến thức đầy đủ về luật lệ và quy tắc liên quan tới thị trường toàn cầu, BACL có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp, đáng tin cậy và hiệu quả cho quý khách hàng để giúp sản phẩm của bạn nhanh chóng tiếp cận thị trường quốc tế. Đồng thời, BACL có các lợi thế về mặt tài nguyên và dịch vụ vì có các phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan v.v...luôn hỗ trợ liền mạch giữa các múi giờ, đảm bảo thời hạn chứng nhận sản phẩm của bạn, cũng như đảm bảo sản phẩm thuận lợi tiến nhập thị trường thương mại quốc tế trong hoàn cảnh hiện nay khi rào cản trước cánh cửa quốc tế đang ngày một trở nên khốc liệt!

Các chứng chỉ quan trọng được liệt kê dưới đây:

★ Mexico

1. Chứng nhận IFTEL (Viện nghiên cứu Viễn thông Liên bang Mexico)

• Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Sản phẩm không dây, thiết bị viễn thông

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: Không giới hạn

• Kiểm tra tại cơ sở: Được yêu cầu

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

2. Chứng nhận an toàn NOM (Norma Oficial Mexicana)

• Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Sản phẩm được liệt kê trong danh sách NOM

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: 1 năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Có

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

3. Nhãn năng lượng NOM

• Bắt buộc

• Sản phẩm được quy định: Sản phẩm được liệt kê trong danh sách NOM

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: 3 năm (duy trì qua việc kiểm tra hàng năm)

• Kiểm tra tại cơ sở: Có

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu