Giỏ hàng

Thử nghiệm an toàn

Phòng thí nghiệm An toàn BACL đã thiết lập một hệ thống thử nghiệm và chứng nhận độc lập và hoàn chỉnh, với hơn 8000m² địa điểm thử nghiệm, phân bố ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thâm Quyến, Phủ Điền và Nam Sơn, Đông Quan, Thành Đô, Côn Sơn và những nơi khác. đảm bảo kép về đội ngũ thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm cao cấp, một mạng lưới dịch vụ chứng nhận toàn cầu hoàn chỉnh đã được hình thành. Với tư cách là tổ chức chứng nhận NCB và phòng thử nghiệm CBTL (CB102, TL730, TL796, TL792, TL360) của Chương trình CB IECEE, BACL có thể trực tiếp phát hành các báo cáo và chứng chỉ CB cho khách hàng, cũng như các dịch vụ chuyển giao quốc tế một cửa. Ngoài ra, BACL là tổ chức chứng nhận an toàn ở Bắc Mỹ được OSHA NRTL ở Hoa Kỳ và SCC ở Canada ủy quyền, và có thể thâm nhập thành công vào thị trường Bắc Mỹ với nhãn hiệu chứng nhận c BACL us. BACL cũng đã được công nhận bởi cơ quan thông báo cấp cao nhất của chứng nhận CE của EU, cơ quan đánh giá sự phù hợp UKCA AB của Vương quốc Anh và có một kế hoạch dịch vụ tổng thể cho hệ thống CB, có thể giúp khách hàng nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận an toàn của các sản phẩm từ các quốc gia và thuận lợi thâm nhập thị trường mục tiêu toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi cũng đã được ủy quyền và công nhận bởi IAS, CNAS, CMA, FDA, v.v. và có thể cung cấp cho khách hàng CE, UKCA, SAA, PSE, GS, DOE, ErP, Energy Star, CEC T20, SCC NRCan, NTRA, SASO, CB, ENEC và các dịch vụ chứng nhận khác, cũng như đầy đủ các dịch vụ như kiểm tra kết cấu, thử nghiệm và báo cáo, để giúp các công ty nhanh chóng đạt được chứng nhận an toàn và báo cáo phân tích độ tin cậy ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

Chứng chỉ năng lực được ủy quyền

安规-01.jpg

Các hạng mục dịch vụ

安规-02.jpg