Giỏ hàng

Nhãn năng lượng

Hầu hết các sản phẩm điện tử được bán ở thị trường châu Âu đều bắt buộc phải tuân thủ nhãn hiệu quả năng lượng châu Âu. BACL cung cấp các dịch vụ kiểm tra hiệu quả năng lượng châu Âu có liên quan theo các chỉ thị và tiêu chuẩn như 98/11 / EC, 2000 / 55EC, ErP / 2009/125 / EC (6 STAGES) và đánh giá loại (AG) của các sản phẩm năng lượng theo kết quả kiểm tra, báo cáo thử nghiệm. Các sản phẩm chứng nhận bắt buộc gần đây bao gồm: đèn huỳnh quang, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, điều hòa không khí và lò điện dưới 12KW.

Nhãn hiệu đánh giá hiệu quả năng lượng của bóng đèn hộ gia đình châu Âu / 874/2012 thay thế cho xếp hạng hiệu quả năng lượng tiêu chuẩn cũ 98/11 / EC và bảy loại đánh giá hiệu quả năng lượng cũ A, B, C, D, E, F, G được cập nhật lên bảy cấp độ A ++, A +, A, B, C, D, E