Giỏ hàng

Vật liệu tiếp xúc thực phẩm

Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm là vật liệu mà sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình sử dụng bình thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở: bao bì thực phẩm, bộ đồ ăn, dụng cụ nhà bếp, thiết bị nhà bếp, v.v. Các vật liệu và sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm có thể giải phóng một số thành phần hóa học độc hại, chẳng hạn như kim loại nặng, chất hóa dẻo, BPA, v.v., trong quá trình tiếp xúc với thực phẩm. Các thành phần độc hại này di chuyển vào thực phẩm và được cơ thể con người ăn vào sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Vì vậy, các nước trên thế giới đã đưa ra các luật và quy định chặt chẽ hơn để tăng cường quản lý an toàn sản phẩm. BACL có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ kiểm tra vật liệu tiếp xúc với thực phẩm chuyên nghiệp, mang lại sự đảm bảo chất lượng toàn diện cho các sản phẩm của bạn.

 

食品接触.jpg

 

Các bài kiểm tra:

Sự di chuyển tổng thể, sự di chuyển cụ thể của kim loại nặng, sự di chuyển cụ thể của các amin thơm chính, sự di chuyển cụ thể của phthalate, sự di chuyển cụ thể của bisphenol A, sự di chuyển cụ thể của formaldehyde, sự di chuyển cụ thể của melamine, sự di chuyển cụ thể của monomer acrylonitrile, nitrosamine phụ và nitrosamine dựa trên chất, phép thử cảm quan, tỷ trọng, điểm nóng chảy, độ hòa tan 4,2mol / L HCL, chất huỳnh quang, thí nghiệm khử màu, v.v.