Giỏ hàng

Thử nghiệm OTA

1. Phòng thí nghiệm OTA 2G, 3G, 4G, 5G FR1

BACL đã được công nhận bởi nhiều tổ chức có thẩm quyền như CNAS, A2LA, TAF, v.v., có kinh nghiệm trong ngành và đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp. Với thiết bị kiểm tra hoàn chỉnh và khả năng kiểm tra toàn diện, BACL có thể cung cấp cho khách hàng của chúng tôi kiểm tra ăng ten OTA chuyên nghiệp để hỗ trợ chất lượng của bạn!

OTA-01.jpg

2. Phòng thí nghiệm OTA 5G NR FR2

5G NR FR2 (tức là dải sóng milimet), dải tần bao gồm 24,25GHz-52,6GHz và băng thông kênh tối đa là 400MHz. BACL áp dụng hệ thống thử nghiệm 5G NR FR2 OTA mới, cũng như buồng chống dội âm trường nhỏ gọn (CATR) của nhà sản xuất nổi tiếng Keysight F9650A. Hệ thống thử nghiệm có bề mặt phản xạ mạ vàng và có thể tạo ra một vùng yên tĩnh lớn với đường kính 30 cm, phù hợp với 3GPP 5G NR FR2 Nó cũng có thể được sử dụng trong các cấu hình để kiểm tra nhiệt độ khắc nghiệt, bao gồm dải tần 18-90 GHz, với các ứng dụng tiềm năng vượt xa dải FR2 hiện tại. BACL có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kiểm tra OTA chuyên nghiệp cho các sản phẩm thiết bị đầu cuối di động 5G NR FR2.

OTA-02.jpg

Các bài kiểm tra

Kiểm tra tích cực: Công suất bức xạ tổng (TRP), Tổng độ nhạy đẳng hướng (TIS), Công suất bức xạ gần ngang (NHPRP), Độ nhạy nhận gần ngang (NHPIS), Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP), v.v.

Kiểm tra thụ động: độ lợi của ăng-ten (Gain), hiệu suất của ăng-ten (Efficiency), mẫu ăng-ten (Dạng bức xạ), v.v.

Phạm vi sản phẩm

2G, 3G, LTE, LTE CA, 5G NR FR1 / FR2, WiFi và các sản phẩm đầu cuối di động khác.

Kiểm tra tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn trong nước: YD / T 1484-2011, YD / T 1977-2009, YD / T 1484,5-2016, YD / T 1978-2009, YD / T 1484-2011, YD / T 2193-2010, v.v.

Tiêu chuẩn quốc tế: CTIA 3.6.1, 3GPP TS25.144, 3GPP TS34.114, CWG 2.0.3, v.v.