Giỏ hàng

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY CHÂU ÂU

ETSI:

ETSI là một tổ chức tiêu chuẩn hóa, phi lợi nhuận, độc lập cho ngành công nghiệp truyền thông châu Âu.

ITU-T:

ITU-T là một trong ba chi nhánh của ITU và chịu trách nhiệm chính cho công việc phối hợp tiêu chuẩn.

Danh mục