Giỏ hàng

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY CHÂU Á

JATE:

JATE là một tổ chức được Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cấp phép cung cấp dịch vụ chứng nhận phù hợp sản phẩm thiết bị đầu cuối truyền thông một cách nhanh chóng.

OFCA:

Văn phòng Cơ quan Viễn thông của Đặc khu hành chính Hồng Kông đã trở thành một cơ quan chính phủ độc lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1993. Nhiệm vụ chính của nó là: quản lý các tiêu chuẩn kinh tế và kỹ thuật của viễn thông Hồng Kông, đảm bảo cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực viễn thông và quản lý phổ tần không dây.

 

Danh mục