Giỏ hàng

《TIN TỨC MỚI NHẤT》 TIÊU CHUẨN HORT PHIÊN BẢN V3.0 VỀ CHIẾU SÁNG LÀM VƯỜN CỦA DLC SẼ CHÍNH THỨC ÁP DỤNG TỪ 31/03/2023!

Vào ngày 30/11/2022, DLC của Mỹ đã ban hành tiêu chuẩn HORT phiên bản chính thức V3.0 về chiếu sáng làm vườn của DLC, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 31/03/2023. Đồng thời ban hành quy định lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên của V3.0, theo đó lượt lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên đầu tiên đối với đèn làm vườn dự kiến sẽ bắt đầu trong quý 1 năm 2024.

Dưới đây là những thay đổi chính trong phiên bản HORT V3.0 của DLC lần này:

Thay đổi 1:Tăng ngưỡng hiệu ứng ánh sáng

Giới hạn PPE về hiệu quả quang hợp PPE của DLC HORT V3.0 đã được tăng lên ≥ 2,30 μmol × J -1 và dung sai -5% của DLC đối với PPE về hiệu quả quang hợp vẫn không thay đổi theo sự điều chỉnh của bản sửa đổi này.

图片3.jpg

Thay đổi 2: Yêu cầu khi khai báo thông tin

Để hỗ trợ và kích thích phát triển phạm vi chiếu sáng trong làm vườn, Phiên bản HORT V3.0 của DLC yêu cầu thu thập và báo cáo thông tin ứng dụng của các sản phẩm được bán trên thị trường (mục đích dự kiến sử dụng sản phẩm).

图片4.jpg

Thay đổi 3: Yêu cầu về tính kiểm soát

Để tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy khả năng tương tác DLC HORT V3.0 có yêu cầu bắt buộc phải điều chỉnh ánh sáng với một phần sản phẩm, đồng thời yêu cầu báo cáo các chi tiết có tính kiểm soát.

图片5.jpg

Ngoài ra, DLC HORT V3.0 cũng liệt kê chi tiết phương thức điều chỉnh ánh sáng cụ thể, như kết nối với phần cứng và các khả năng có tính kiểm soát khác, đơn vị đăng ký có thể dựa trên tình trạng thực tế của sản phẩm để tiến hành mô tả trong sách hướng dẫn hoặc trong các tài liệu khác và nộp lên.

Thay đổi 4: Giới thiệu báo cáo LM-79-19

DLC HORT V3.0 yêu cầu thông tin đầy đủ hơn trong báo cáo thử nghiệm LM-79 và chỉ chấp nhận báo cáo LM-79-19.

Thay đổi 5: Giới thiệu về chính sách kiểm tra ngẫu nhiên

Để bảo vệ tính toàn vẹn và giá trị của QPL của tất cả các bên có lợi ích liên quan, DLC HORT V3.0 sẽ bắt đầu thực hiện chính sách kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên để xác minh tính hợp lệ của dữ liệu và thông tin khác được gửi tới QPL của DLC về chiếu sáng trong làm vườn, lần đầu tiên của quá trình lấy mẫu sẽ bắt đầu trong quý 1 của năm 2024, các yêu cầu cụ thể như sau:

1)Kiểm chứng xem có đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật không:

图片6.jpg

2)Kiểm chứng tính chính xác của dữ liệu QPL:

图片7.jpg

Các chuyên gia kỹ thuật về hiệu quả năng lượng chiếu sáng của BACL sẽ không ngừng quan tâm cập nhật đến tình hình mở cửa theo tiêu chuẩn V3.0 về chiếu sáng trong làm vườn của DLC Hoa Kỳ. Chúng tôi luôn mang tới cho quý khách sự giải thích về các quy định một cách chi tiết trong thời gian sớm nhất có thể và chuyên nghiệp nhất, đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp cho quý khách các dịch vụ tư vấn, thử nghiệm và chứng nhận kỹ thuật một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy!

Ưu điểm của dịch vụ BACL:

BACL là phòng thử nghiệm Energy Star được EPA công nhận, là cơ quan cấp chứng nhận và phòng thử nghiệm lấy mẫu thị trường, đồng thời đã đạt được ủy quyền và công nhận NVLAP (Mã phòng thí nghiệm: 200707-0), IAS (Số công nhận: TL-460, TL-749), CNAS ( Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), A2LA (Giấy chứng nhận số: 3297.01, 3297.02, 3297.03, 4821.01, 4820.01, 4324.01, 4323.01) cùng các loại được ủy quyền và công nhận tương ứng tại Hoa Kỳ, Thâm Quyến , Đông Quan, Côn Sơn và những nơi khác có các địa điểm thử nghiệm, với khả năng thực hiện thử nghiệm tuổi thọ hiệu quả năng lượng của 60.000 bóng đèn cùng một lúc, và đến nay được xem là đơn vị có phòng thử nghiệm hiệu quả năng lượng quy mô lớn ở trong nước. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các dịch vụ kiểm định và chứng nhận về hiệu quả năng lượng như Energy Star, DLC, DOE, CEC Title20, CEC Title24, LDL và FTC Label của Hoa kỳ, ErP của Châu Âu, NRCan của Canada, EST của UK, GEMS / VEET / IPART của Australia , nhãn hiệu quả năng lượng toàn cầu ELI và nhãn hiệu hiệu quả năng lượng Hồng Kông ...!

Danh mục