Giỏ hàng

THÔNG BÁO TỪ EPA CỦA MỸ VỀ VIỆC NÂNG CẤP NHÃN NĂNG LƯỢNG ENERGY STAR CHO WATER COOLERS PHIÊN BẢN 2.0 LÊN 3.0!

Kính gửi các bên liên quan có đến nhãn năng lượng ENERGY STAR choWater Coolers:

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thông báo: Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2021, các tổ chức chứng nhận được EPA công nhận (CB) phải ngừng cấp chứng nhận nhãn năng lượng Energy Star cho Water Coolers phiên bản 2.0 và chỉ thực hiện cấp chứng nhận nhãn năng lượng Energy Star cho phiên bản 3.0. Trước ngày 23 tháng 3 năm 2022, tổ chức chứng nhận (CB) có thể tiếp tục sửa đổi văn bản của các sản phẩm Walter Coolers phiên bản 2.0 được liệt kê trong danh sách. Sau ngày 23 tháng 3 năm 2022, EPA sẽ xóa tất cả các sản phẩm được chứng nhận phiên bản 2.0 và chỉ giữ lại danh sách chứng nhận nhãn năng lượng Energy Star cho Water Coolers phiên bản 3.0.

Trước ngày 27 tháng 10 năm 2021 Tổ chức chứng nhận (CB) phải thông báo cho EPAnhanh nhất có thể danh sách các sản phẩm đã đạt chứng nhận phiên bản 2.0 nhưng chưa nộp báo cáo số mẫu mã cho EPA, nếu không QPX sẽ ngặn chặn việc nộp các sản phẩm này.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email tới hòm thư: watercoolers@energystar.gov để liên hệ với EPA. Nếu qusy khách có bất kỳ câu hỏi nào về tổ chức chứng nhận (CB), vui lòng gửi email trực tiếp đến hòm thư: Certification@energystar.gov.

Ưu điểm của dịch vụ BACL:

BACL là phòng thử nghiệm Energy Star được EPA công nhận, là cơ quan cấp chứng nhận và phòngthử nghiệm lấy mẫu thị trường, đồng thời đã đạt được ủy quyền và công nhận NVLAP (Mã phòng thí nghiệm: 200707-0), IAS (Số công nhận: TL-460, TL-749), CNAS ( Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), A2LA (Giấy chứng nhận số: 3297.01, 3297.02, 3297.03, 4821.01, 4820.01, 4324.01, 4323.01) cùng các loại được ủy quyền và công nhận tương ứng tại Hoa Kỳ, Thâm Quyến , Đông Quan, Côn Sơn và những nơi khác có các địa điểm thử nghiệm, với khả năng thực hiện thử nghiệm tuổi thọ hiệu quả năng lượng của 60.000 bóng đèn cùng một lúc, và đến nay được xem là đơn vị có phòng thử nghiệm hiệu quả năng lượng quy mô lớn ở trong nước. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các dịch vụ kiểm định và chứng nhận về hiệu quả năng lượng như Energy Star, DLC, DOE, CEC Title20, CEC Title24, LDL và FTC Label của Hoa kỳ, ErP của Châu Âu, NRCan của Canada, EST của UK, GEMS / VEET / IPART của Australia , nhãn hiệu quả năng lượng toàn cầu ELI và nhãn hiệu hiệu quả năng lượng Hồng Kông v.v.!

 

Danh mục