Giỏ hàng

《TIN TỨC MỚI NHẤT》DLC CỦA MỸ BAN HÀNH BẢN DỰ THẢO LẦN 2 CỦA PHIÊN BẢN V3.0 VỀ ĐÈN CHIẾU SÁNG LÀM VƯỜN VÀO NGÀY 22/07/2022!

1.jpg

DLC của Mỹ đã ban hành bản dự thảo tiêu chuẩn lần 2 về đèn chiếu sáng làm vườn vào ngày 22/07/2022,kiến nghị thời gian hiệu lực từ quý đầu tiên năm 2023, đồng thời ban hành thông báo về việc trưng cầu ý kiến, mời tất cả các bên có lợi ích liên quan cùng đưa ra ý kiến về các yêu cầu trong bản dự thảo này. Đề nghị gửi về comments@designlights.org tất cả các ý kiến đánh giá trước ngày thứ 4 mồng 07/09/2022。

Yêu cầu của bản dự thảo lần 2 - tiêu chuẩn V3.0 về đèn chiếu sáng làm vườn của DLC

Phiên bản 3.0 là bản sửa đổi lớn với những cập nhật quan trọng đối về các yêu cầu trong kỹ thuật làm vườn sẽ có hiệu lực từ quý đầu tiên của năm 2023. Những cập nhật này hỗ trợ tăng tốc chiếu sáng tiết kiệm năng lượng trong việc kiểm soát môi trường nông nghiệp (CEA). Ngoài ra, phiên bản 3.0 cũng đưa ra dự thảo chính sách kiểm tra giám sát đối với các yêu cầu về nghề làm vườn với ngày có hiệu lực được đề xuất vào tháng 10 năm 2023. Sau đây là tóm tắt về những thay đổi được đề xuất trong Hort V3.0:

• Nâng cao ngưỡng công suất

Giới hạn hiệu suất photon quang hợp PPE đối với V3.0 đã được tăng lên đến ≥ 2.30 μmol × J -1. Giới hạn mới cho hiệu suất photon quang hợp (PPE) được rút ra từ phân tích dữ liệu của tất cả các sản phẩm được liệt kê trong QPL liên quan đến các sản phẩm chiếu sáng làm vườn trước ngày 28 tháng 3 năm 2022 và được thiết lập để cho phép xếp hạng trước 85% các sản phẩm giữ nguyên giá trị đã niêm yếtvề hiệu suất photon quang hợp (PPE). Khả năng chịu đựng -5% của DLC đối với hiệu suất photon quang hợp PPE không thay đổi trong bản sửa đổi này.

2.jpg

• Yêu cầu báo cáo đối với các thông tin khi đề nghị

Để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển phạm quy của đèn chiếu sáng làm vườn, hệ thống chiếu sáng làm vườn DLC V3.0 khuyến nghị thu thập và báo cáo các thông tin ứng dụng của các sản phẩm được ra thị trường (dự kiến mục đích sử dụng của sản phẩm) .

• Yêu cầu về khả năng kiểm soát

Để tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy khả năng tương tác, Phiên bản V3.0 về đèn chiếu sáng làm vườn của DLC đề xuất yêu cầu giảm độ sáng của tất cả các sản phẩm và báo cáo chi tiết về khả năng điều khiển.

• Giới thiệu về báo cáo LM-79 và TM-33

Phiên bản V3.0 về đèn chiếu sáng làm vườn của DLC cung cấp thông tin đầy đủ hơn trong báo cáo thử nghiệm LM-79, cũng như các yêu cầu đối với báo cáo liên quan đến TM-33-18.

• Giới thiệu về chính sách thử nghiệm ngẫu nhiên

Để bảo vệ tính toàn vẹn và giá trị của QPL cho tất cả các bên liên quan, phiên bản V3.0 về đèn chiếu sáng làm vườn của DLC khuyến nghị nên thực hiện chính sách thử nghiệm ngẫu nhiên để xác minh tính hợp lệ của dữ liệu và thông tin khác được gửi tới QPL về đèn chiếu sáng làm vườn của DLC.

Các chuyên gia kỹ thuật chiếu sáng của BACL sẽ tiếp tục lưu ý những bản cập nhật mới nhất về tiêu chuẩn đèn chiếu sáng làm vườn V3.0 của DLC tại Hoa Kỳ để luôn sẵn sàng cung cấp cho quý khách cách giải thích chi tiết và chuyên nghiệp về các quy định cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật và thử nghiệm, chứng nhận chuyên nghiệp và đáng tin cậy!

Ưu điểm của dịch vụ BACL:

BACL là phòng thử nghiệm Energy Star được EPA công nhận, là cơ quan cấp chứng nhận và phòng thử nghiệm lấy mẫu thị trường, đồng thời đã đạt được ủy quyền và công nhận NVLAP (Mã phòng thí nghiệm: 200707-0), IAS (Số công nhận: TL-460, TL-749), CNAS ( Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), A2LA (Giấy chứng nhận số: 3297.01, 3297.02, 3297.03, 4821.01, 4820.01, 4324.01, 4323.01) cùng các loại được ủy quyền và công nhận tương ứng tại Hoa Kỳ, Thâm Quyến , Đông Quan, Côn Sơn và những nơi khác có các địa điểm thử nghiệm, với khả năng thực hiện thử nghiệm tuổi thọ hiệu quả năng lượng của 60.000 bóng đèn cùng một lúc, và đến nay được xem là đơn vị có phòng thử nghiệm hiệu quả năng lượng quy mô lớn ở trong nước. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các dịch vụ kiểm định và chứng nhận về hiệu quả năng lượng như Energy Star, DLC, DOE, CEC Title20, CEC Title24, LDL và FTC Label của Hoa kỳ, ErP của Châu Âu, NRCan của Canada, EST của UK, GEMS/VEET/IPART của Australia , nhãn hiệu quả năng lượng toàn cầu ELI và nhãn hiệu hiệu quả năng lượng Hồng Kông ...!

Danh mục