Giỏ hàng

《TIN TỨC MỚI NHẤT》BỘ NĂNG LƯỢNG HOA KỲ DOE ĐÃ CÔNG BỐ QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG CỦA BỘ ĐÈN QUẠT TRẦN (CFLK) VÀO NGÀY 30/03/2023!

BỐI CẢNH:

Đạo luật Bảo tồn và Chính sách Năng lượng EPCA của Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Năng lượng DOE đánh giá các quy trình thử nghiệm của tất cả các sản phẩm được điều chỉnh ít nhất 7 năm một lần để xác định xem các quy trình thử nghiệm đã sửa đổi có chính xác hơn hoặc việc thực thi thử nghiệm một cách phù hợp toàn diện mà không quá nặng nề vào quá nhiều các yêu cầu cần đáp ứng, và kết quả kiểm tra thiết kế phù hợp để từ đó phản ánh hiệu quả năng lượng, cách sử dụng năng lượng và ước tính chi phí vận hành trong suốt thời gian sử dụng trung bình điển hình.

 

DOE trước đó đã ban hành Thông báo về Quy tắc được đề xuất (NOPR) cho quy trình kiểm tra sửa đổi đối với CFLK vào ngày 10 tháng 3 năm 2022 và tổ chức hội thảo công khai vào ngày 11 tháng 4 năm 2022. Tài liệu cuối cùng về quy trình kiểm tra sửa đổi được công bố lần này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày được công bố trên Cơ quan đăng ký liên bang, các sản phẩm CFLK phải được kiểm tra theo quy trình kiểm tra mới nhất không quá 6 tháng sau khi quy trình sửa đổi được công bố!

 

Việc sửa đổi quy trình thử nghiệm của CFLK chủ yếu liên quan đến những thay đổi sau:

• Cập nhật các tiêu chuẩn ngành tham chiếu lên phiên bản mới nhất;

• Cho phép sử dụng phương pháp đo điện kế;

• Sửa đổi các định nghĩa liên quan đến CFLK về nguồn chiếu sáng thể rắn để phân biệt rõ ràng hơn các loại sản phẩm;

• Loại bỏ chương trình thử nghiệm Appendix Vban đầu và sửa đổi tênlà Appendix V1 thay cho Appendix V

• Quy trình kiểm tra CFLK sau sửa đổi sẽ được đặt tên là::Appendix V to Subpart B of Part 430—Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Ceiling Fan Light Kits Packaged With Other Fluorescent Lamps (not Compact Fluorescent Lamps or General Service Fluorescent Lamps), Packaged With Consumer-Replaceable SSL (not Integrated LED Lamps), Packaged With Non-Consumer-Replaceable SSL, or Packaged With Other SSL Lamps That Have an ANSI Standard Base (not Integrated LED Lamps)

• Sự khác biệt giữa quy trình kiểm tra sau sửa đổi và quy trình kiểm tra hiện tại như sau:

越南语.jpg

 

• Quy trình kiểm tra CFLK được sửa đổi lần này và các yêu cầu về hiệu suất, chứng nhận và báo cáo vẫn không thay đổi. Các yêu cầu về hiệu suất CFLK của nguồn sáng SSL như sau:

越南语 2.jpg

Các chuyên gia kỹ thuật BACL khuyến nghị:

Các quy định của DOE là các yêu cầu chứng nhận bắt buộc để gia nhập thị trường Bắc Mỹ. Các tiêu chuẩn tham chiếu và phương hướng chủ yếu mà DOE tham khảo để xây dựng các quy định, đồng thời cũng là cơ sở tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất liên quan đến yêu cầu về tính năng và thiết kế sản phẩm. BACL cũng sẽ tiếp tục tập trung vào triển khai cập nhật các quy định của DOE, nhằm cung cấp cho khách hàng thông tin kịp thời và hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo quá trình xuất khẩu sản phẩm của quý khách sang thị trường Bắc Mỹ diễn ra thuận lợi!

Ưu điểm của dịch vụ BACL:

BACL là phòng thử nghiệm Energy Star được EPA công nhận, là cơ quan cấp chứng nhận và phòng thử nghiệm lấy mẫu thị trường, đồng thời đã đạt được ủy quyền và công nhận NVLAP (Mã phòng thí nghiệm: 200707-0), IAS (Số công nhận: PCA-139, TL-1044, AA-797), CNAS ( Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), A2LA (Giấy chứng nhận số: 3297.01, 3297.02, 3297.03) cùng các loại được ủy quyền và công nhận tương ứng tại Hoa Kỳ, Thâm Quyến , Đông Quan, Côn Sơn và những nơi khác có các địa điểm thử nghiệm, với khả năng thực hiện thử nghiệm tuổi thọ hiệu quả năng lượng của 60.000 bóng đèn cùng một lúc, và đến nay được xem là đơn vị có phòng thử nghiệm hiệu quả năng lượng quy mô lớn ở trong nước. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các dịch vụ kiểm định và chứng nhận về hiệu quả năng lượng như Energy Star, DLC, DOE, CEC Title20, CEC Title24, LDL và FTC Label của Hoa kỳ, ErP của Châu Âu, NRCan của Canada, EST của UK, GEMS / VEET / IPART của Australia , nhãn hiệu quả năng lượng toàn cầu ELI và nhãn hiệu hiệu quả năng lượng Hồng Kông ...!

Danh mục