Giỏ hàng

QUY TẮC PHÁT HÀNH THỎA THUẬN CTL MỚI NHẤT VỀ PIN

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2021, trang web IECEE đã công bố thỏa thuận CTL mới nhất về pin như sau:

PDSH 2182: Sạc ngắt điện

Hỏi:

Được sử dụng trong bước sạc thứ hai của quy trình thử nghiệm, tức chương 7.1.2, yêu cầu điện lưu của sạc ngắt điện là 0,05 ItA. Khi các nhà sản xuất pin có định nghĩa khác nhau về sạc ngắt điện thì nên sử dụng loại nào?

Trả lời:

Nên tiếp tục sử dụng 0,05ItA .

Tuy nhiên, theo yêu cầu của nhà sản xuất, đối với các mẫu phẩm được chế tạo sạc ngắt điện theo định nghĩa của nhà sản xuất pin có thể tiến hành một nhóm các thử nghiệm riêng biệt(tham khảo).

Khi sạc ngắt điện theo quy định củao nhà sản xuất thì không được vượt quá điện áp giới hạn trên của ắc quy.

Giải thích:

Sạc ngắt điện có xác suất ảnh hưởng lớn đến trạng thái sạc của mẫu phẩm và sự tính phù hợp của thử nghiệm. Do đó, giá trị 0,05ItA theođịnh nghĩa trong tiêu chuẩn cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài ra, khi xem xétsạc ngắt điện do nhà sản xuất pin thiết kế cho các sản phẩm của mình có thể là khác nhau để phản ánh các điều kiện sử dụng dự kiến, bởi vậy nó được phép thiết kế riêng trừ 0,05 ItA. hiện tại là chỉ để tham khảo. Theo mục 7.1.2, không được vượt quá mức điện áp giới hạn trên của pin không được vượt quá,

PDSH 2161: Tuổi của mẫu

Hỏi:

Quy định về tiêu chuẩn trong chương thứ 6: Sủ dụng pin hoặc ắc quy dưới 6 tháng ,dựa theo bảng 1 chỉ định số lượng pin hoặc ắc quy tiến hành thử nghiệm trong điều tra, mẫu phẩm ắc quy liệu có bị ràng buộc yêu cầu trong sáu tháng gần đây không?

Trả lơi:

Không bị ràng buộc. Trong quá trình điều tra pin, ắc quy trong các mẫu phẩm pin không yêu cầu dưới 6 tháng.

Giải thích:

Lý do: IEC SC21A WG4 xác nhận trong phiên bản IEC 62133-2 tiếp theo của chương trình này sẽ xóa bỏ yêu cầu mẫu phẩm 6 tháng trước.

PDSH 1037A: Lựa chọn một loạt các mẫu pin

 

Hỏi:

Nếu một loạt pin có cùng kích thước, hệ hóa chất, điện áp và dung lượng được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất, nếu cần xác minh sự tuân thủ an toàn của toàn bộ loạt pin, thì nên chọn loại nào để thử nghiệm?

Trả lời:

Trong ví dụ trên, khi tổng chênh lệch công suất vượt quá 20%, bắt đầu từ công suất cao nhất, giá trị công suất được tính với số tiền thấp hơn 20% giá trị. Chọn những mô hình trong loạt có công suất gần nhất với giá trị tính toán để thử nghiệm. Nếu tổng dung lượng chênh lệch của một loạt pin không vượt quá 20%, hãy chọn mô hình thấp nhất, cao nhất và gần nhất ở giữa loạt pin để thử nghiệm. Những thay đổi có thể gây ra bất kỳ lỗi thử nghiệm nào sẽ được coi là mô hình mới và phải chịu các thử nghiệm bắt buộc.

Giải thích:

Có thể xem loại hình sửa đổi của các các loại thử nghiệm khác nhau có thể khiến bất kỳ kết quả thử nghiệm nào thất bại, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(a) Vật liệu của cực dương, cực âm, màng ngăn hoặc chất điện phân thay đổi;

(b) Những thay đổi về thiết bị bảo vệ, bao gồm cả phần cứng và phần mềm;

(c) Những thay đổi trong thiết kế an toàn của pin hoặc ắc quy, chẳng hạn như van xả;

(d) Những thay đổi về số lượng ắc quy tạo thành;

(e) Sự thay đổi chế độ kết nối của cụm pin.

Ưu thế của dịch vụ BACL

Phòng thí nghiệm ắc quy BACL tập trung nghiên cứu các tiêu chuẩn về ắc quy của các nước trên thế giới, luôn chú ý đến xu hướng và cập nhật tiêu chuẩn của ngành, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các tổ chức nổi tiếng trong và ngoài nước. Theo các yêu cầu tiêu chuẩn mới nhất, phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị kiểm tra tiên tiến trong ngành để đảm bảo có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng về kiểm tra ắc quy, rút ngắn chu kỳ chứng nhận quốc tế cho khách hàng, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng và thuận tiện lấy giấy phép tham gia thị trường thương mại quốc tế. Hoan nghênh liên hệ với chúng tôi! 

Danh mục