Giỏ hàng

Kiểm tra độ tin cậy - Tiêu chuẩn ISTA và ASTM: cái nào phù hợp nhất với sản phẩm của bạn?

Lựa chọn giữa tiêu chuẩn ISTA và ASTM có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với các công ty đang tìm cách tối ưu hóa việc đóng gói và đảm bảo an toàn cho sản phẩm của họ trong quá trình vận chuyển.

Cả hai tiêu chuẩn ASTM và tiêu chuẩn ISTA đều là những tiêu chuẩn được công nhận có thể được sử dụng để kiểm tra các sản phẩm được đóng gói trong quá trình vận chuyển sản phẩm. Mục đích là tìm ra tác động gây ra bởi các yếu tố ngẫu nhiên, nhằm phát triển để mang lại sự an toàn cho sản phẩm và bao bì.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là: phương pháp nào là phù hợp nhất? Đáp án ở đây sẽ là việc xác định nhu cầu cụ thể và lộ trình phân phối mà sản phẩm sẽ đi theo. Mặc dù phòng thử nghiệm bao bì có thể cung cấp thông tin này nhưng chúng tôi đã liệt kê các yếu tố cần thiết nhất cần xem xét khi lựa chọn giữa ISTA và ASTM.