Giỏ hàng

EU ĐỀ XUẤT DỰ THẢO SỬA ĐỔI CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI PFOS TRONG CÁC QUY ĐỊNH VỀ POPS!

 

Ngày 4 tháng 12 năm 2023, Liên minh Châu Âu đã ban hành dự thảo sửa đổi Quy định POP (EU) 2019/1021, trong đó dự định sửa đổi các yêu cầu đối với perfluorooctane sulfonate (PFOS) và các dẫn xuất của nó trong Phụ lục I.Thời gian lấy ý kiến ​​cho dự thảo này sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.

So sánh ni dung đ xut cp nht và các yêu cu quy đnh hin hành như sau:

URL

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13666-Persistent-organic-pollutants-PFOS-limits-and-exemptions_en

Ưđim ca dch v th nghim và chng nhn vt lý, hóa hc ca BACL:

BACL, có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là tổ chức kiểm tra và chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp của bên thứ ba. Hiện tại có các phòng thí nghiệm thử nghiệm vật lý và hóa học ở Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, Hạ Môn và những nơi khác và đã đạt được UKAS (Phòng thí nghiệm số: 7827), CNAS (Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (ID phòng thí nghiệm: 1112, 1415, 1647), CMA (Số: 2016192126Z, 2015192413Z) và các tổ chức có thẩm quyền khác. Phạm vi dịch vụ bao gồm: giày dép, đồ chơi, dệt may, quần áo, da, phụ kiện, cửa hàng tạp hóa, tiếp xúc với thực phẩm vật liệu, mỹ phẩm, sản phẩm điện, điện tử… giúp các công ty đạt được sự kiểm soát chính xác toàn bộ chuỗi ngành từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. Nếu bạn quan tâm đến việc thử nghiệm vật lý và hóa học nhiều hơn cho sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Danh mục