Giỏ hàng

Chứng nhận LED CFL US Energy Star

Energy Star là một dự án hiệu quả năng lượng do Bộ Năng lượng và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ phối hợp triển khai. Nó góp phần bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường. Energy Star bao gồm hầu hết các sản phẩm điện tử trong cuộc sống hàng ngày, như thiết bị gia dụng, đèn huỳnh quang truyền thống, đèn chiếu sáng trạng thái rắn LED / SSL mới, năng lượng xây dựng, thiết bị văn phòng, sản phẩm điện lạnh / nóng, thiết bị chế biến thực phẩm thương mại, tích hợp LED Bóng đèn, sản phẩm chiếu sáng trạng thái rắn SSL, CFL huỳnh quang tích hợp, chấn lưu điện tử, đèn vonfram, bộ đổi nguồn bên ngoài, điều hòa, TV, hộp set-top, v.v.

Dấu ENERGY STAR®

Quy trình chứng nhận bên thứ ba mới của ENERGY STAR® do Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) và Bộ năng lượng Hoa Kỳ (DoE) khởi xướng vào ngày 1 tháng 1 năm 2011, nếu nhà sản xuất muốn sản phẩm của mình được dán nhãn ENERGY STAR®, thì sản phẩm đó phải được kiểm tra bởi phòng thử nghiệm được EPA, phê chuẩn và báo cáo thử nghiệm được cấp do cơ quan chứng nhận của bên thứ ba (CB) đã được EPA phê chuẩn cho ENERGY STAR®, và một số cơ quan chứng nhận (CB) và các cơ sở thử nghiệm của ENERGY STAR® cung cấp các dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận ENERGY STAR® mới.

CƠ QUAN NÀO CÓ THỂ CÔNG NHẬN ENERGY STAR?

★ Cơ quan chứng nhận Energy Star® (CB) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) bao gồm tất cả các dự án chiếu sáng và điện và điện tử;

★ Phòng thí nghiệm được công nhận của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã được phê duyệt của Energy Star® (Phòng thí nghiệm được công nhận bởi EPA);

★ Cơ quan chứng nhận Energy Star® (CB) của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) bao gồm tất cả các dự án chiếu sáng và điện và điện tử;

★ Phòng thí nghiệm được công nhận của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã được phê duyệt của Energy Star® (Phòng thí nghiệm được công nhận bởi EPA).

More product ENERGY STAR? Program Requirements, please click the web link or contact us directly: Here

Tôi có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận Ngôi sao năng lượng Hoa Kỳ cho nhiều loại sản phẩm chiếu sáng, chi tiết như dưới đây: Dịch vụ kiểm tra hiệu quả năng lượng cho các sản phẩm chiếu sáng trạng thái rắn

(1) Bóng đèn ENERGY STAR tiêu chuẩn V2.1 cho phạm vi sản phẩm: bóng đèn không chuẩn, bóng đèn định hướng, bóng đèn trang trí, bóng đèn đa hướng

(2) Energy Star CFL Standard V4.3 cho phạm vi sản phẩm: Đèn huỳnh quang compact

(3) Đèn chiếu sáng tiêu chuẩn chiếu sáng sao năng lượng V 2.0 cho phạm vi sản phẩm: đèn gia dụng định hướng, đèn gia dụng không định hướng

(4) Tiêu chuẩn chuỗi ánh sáng sao năng lượng V1. 5 cho phạm vi sản phẩm: chuỗi ánh sáng trang trí

(5) Các loại sản phẩm và tiêu chuẩn sao năng lượng khác

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn ENERGY STAR, vui lòng nhấp vào liên kết  hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Để hiểu rõ hơn và được cung cấp dịch vụ cấp chứng nhận Energy Star® vui lòng liên hệ

Danh mục