Giỏ hàng

Chúc mừng phòng LAB BACL Việt Nam đạt chứng chỉ ISO -17025 năm 2022.

Trong 3 ngày 08-10/08/2022 tại phòng LAB BACL Việt Nam -  VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (AOSC) đã có buổi làm việc về việc đánh giá năng lực phòng LAB theo chứng chỉ ISO-17025.
 

Hình ảnh đánh giá cơ sở vật chất, quy trình thực hiện của các chuyên gia.

Sau 03 ngày làm việc hiệu quả và tích cực. VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG đã đánh giá phòng LAB BACL đạt được các yêu cầu về thực hiện các hạng mục Test của chứng chỉ  ISO 17025.

Danh mục