Giỏ hàng

CALIFORNIA MỸ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI THÊM NHÃN CẢNH BÁO NGẮN CALIFORNIA 65!

1.png

 

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, văn phòng Đánh Giá Nguy Cơ Sức khỏe Môi Trường (Tên gọi tắt là OEHHA) của California đã đưa ra 1 bản thông báo. Đề xuất sửa đổi thêm đối với Dự luật California 65 Chương 6 đã sửa đổi trước đó "Nhãn cảnh báo rõ ràng và hợp lý-Nhãn cảnh báo viết tắt".

 

Để tiêu chuẩn hóa việc sử dụng nhãn cảnh báo ngắn và cung cấp thông tin cụ thể hơn cho người tiêu dùng, OEHHA lần đầu tiên đề xuất sửa đổi nhãn cảnh báo ngắn vào tháng 1 năm 2021 và sau khi lấy ý kiến công chúng, đề xuất này đã được sửa đổi vào tháng 12 năm 2021.

 

Bản sửa đổi thứ hai đối với nhãn cảnh báo ngắn được thực hiện vào tháng 4 năm 2022 dựa trên ý kiến của công chúng nhận được sau tháng 12 năm 2021. Dựa trên các bình luận kể từ bình luận công khai trước đó. Đề xuất này nhằm sửa đổi thêm nhãn cảnh báo California 65. OEHHA hiện đang tiếp nhận ý kiến bằng văn bản của công chúng về đề xuất này và thời hạn là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

 

Sau đây là nhng ni dung chính ca thông báo mi nht đ xut sa đi thêm:

1.      Cập nhật nội dung nhãn cảnh báo ngắn, thay đổi từ“…- www.P65Warnings.ca.gov” thành “… Xem www.P65Warnings.ca.gov”.

2.      Thêm các tùy chọn từ ngữ cảnh báo cho nhãn cảnh báo thực phẩm để làm rõ rằng nhãn cảnh báo có thể được sử dụng cho thực phẩm.

3.      Thêm các yêu cầu về nhãn cảnh báo đặc biệt đối với các bộ phận của xe cơ giới chở khách hoặc đường bộ và các bộ phận của phương tiện giải trí dưới nước.

4.      Làm rõ các yêu cầu về nhãn cảnh báo đối với sản phẩm bán trực tuyến và danh mục sản phẩm bán hàng.

 

Theo đ xut hin ti, đi vi các nhãn cnh báo ngn cho các sn phm tiêu dùng thông thường bao gm:

1.png

 

URL

https://oehha.ca.gov/media/downloads/crnr/regtextnprmshortformamendments102723.pdf

 

Ưđim ca dch v th nghim và chng nhlý hóa ca BACL:

BACL, có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là tổ chức kiểm tra và chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp của bên thứ ba. Hiện tại có các phòng thí nghiệm thử nghiệm vật lý và hóa học ở Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, Hạ Môn và những nơi khác và đã đạt được UKAS (Phòng thí nghiệm số: 7827), CNAS (Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (ID phòng thí nghiệm: 1112, 1415, 1647), CMA (Số: 2016192126Z, 2015192413Z) và các tổ chức có thẩm quyền khác. Phạm vi dịch vụ bao gồm: giày dép, đồ chơi, dệt may, quần áo, da, phụ kiện, cửa hàng tạp hóa, tiếp xúc với thực phẩm vật liệu, mỹ phẩm, sản phẩm điện, điện tử… giúp các công ty đạt được sự kiểm soát chính xác toàn bộ chuỗi ngành từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. Nếu bạn quan tâm đến việc thử nghiệm vật lý và hóa học nhiều hơn cho sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Danh mục