Giỏ hàng

CHÂU Á

Là tổ chức được công nhận trên toàn thế giới, có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực thử nghiệm và có đội ngũ chuyên gia chứng nhận quốc tế "hùng hậu", với kiến thức đầy đủ về luật lệ và quy tắc liên quan tới thị trường toàn cầu, BACL có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp, đáng tin cậy và hiệu quả cho quý khách hàng để giúp sản phẩm của bạn nhanh chóng tiếp cận thị trường quốc tế. Đồng thời, BACL có các lợi thế về mặt tài nguyên và dịch vụ vì có các phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Loan v.v...luôn hỗ trợ liền mạch giữa các múi giờ, đảm bảo thời hạn chứng nhận sản phẩm của bạn, cũng như đảm bảo sản phẩm thuận lợi tiến nhập thị trường thương mại quốc tế trong hoàn cảnh hiện nay khi rào cản trước cánh cửa quốc tế đang ngày một trở nên khốc liệt!

Các chứng chỉ quan trọng được liệt kê dưới đây:

★ Indonesia

1. Chứng nhận SDPPI (POSTEL)

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Sản phẩm không dây, viễn thông

• Thời hạn hiệu lực: 3 năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Đôi khi loại phê duyệt dựa trên nhãn hiệu CE có thể được chấp nhận (Dựa trên cập nhật quy định)

• Chỉ nhà nhập khẩu địa phương mới có thể là chủ sở hữu chứng chỉ

★ Ấn Độ

1. Chứng nhận BIS

•  Bắt buộc

•  Sản phẩm quy định: Sản phẩm trong danh sách chứng nhận bắt buộc của BIS

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: 2 năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Có

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

2. Chứng nhận WPC (Bao gồm ETA tự khai và chứng nhận ETA)

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: sản phẩm không dây, viễn thông

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời gian hiệu lực: Không

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

• Báo cáo thử nghiệm BACL được WPC chấp nhận và có thể được sử dụng để áp dụng phê duyệt các loại

3.Trung tâm kỹ thuật viễn thông (TEC)

• Sản phẩm trong danh sách chứng nhận bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Điện thoại, máy fax, thiết bị truyền mạng, thiết bị vệ tinh, bộ định tuyến, thiết bị hội nghị âm thanh và các thiết bị liên lạc khác

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: 5 năm

• Validity Period: 5 năm, cập nhật hàng năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Có

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

4. Nhãn chứng nhận năng lượng hiệu quả Ấn Độ (BEE)

• Kết hợp bắt buộc và tự nguyện

• Sản phẩm quy định: Ống huỳnh quang, đèn, điều hòa không khí trong cửa, máy biến áp phân phối và tủ lạnh không có sương giá là bắt buộc, những người khác là tự nguyện

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

★ Việt Nam

1. Chứng nhận phê duyệt MIC

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: sản phẩm không dây, viễn thông

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: 2 năm

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

• Phòng thí nghiệm BACL Mỹ đã ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau

• Báo cáo thử nghiệm do BACL Mỹ ban hành có thể được MIC chấp nhận

2. Chứng nhận hiệu quả năng lượng của Bộ Công Thương (MOIT)

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Sản phẩm được liệt kê trong MOIT   

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: Không quá 3 năm

3. SDoC

• Sản phẩm được yêu cầu trong quy định là bắt buộc, những sản phẩm khác là tự nguyện

• Sản phẩm quy định: Sản phẩm không dây, viễn thông, pin

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: không giới hạn

• Kiểm tra tại cơ sở: Cần thiết cho pin trong khi những những thứ khác thì không (báo cáo thử nghiệm do phòng thử nghiệm ISO 17025 cấp có thể chấp nhận được)

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

★ Thái Lan

1. Chứng nhận TISI (Viện tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan)

• Bắtbuộc và tự nguyện

• Sản phẩm được điều chỉnh: Sản phẩm điện và điện tử được liệt kê trong quy định

• Kiểm tra tại cơ sở: Có

• Thời hạn hiệu lực: 3 năm

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

2. Chứng nhận NBTC

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định:Sản phẩmkhông dây, viễn thông

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: không giới hạn

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

• Loại chứng nhận: Loại A, Loại B và SdoC

★ Philippines

1. Ủy ban Viễn thông quốc gia Philippine (NTC)

•  Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Sản phẩmkhông dây, viễn thông

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: Không giới hạn

• BACL có thể cung cấp dịch vụ chứng nhận đượcCEphê duyệt

3. Chứng nhận hiệu quả năng lượng của Philippine

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Tủ lạnh, điều hòa không khí, tủ đông, thiết bị video/radio, máy giặt, máy sấy, CFL, đèn huỳnh quang compact, ballast (chấn lưu), bóng đèn huỳnh quang hai đầu, bóng đèn huỳnh quang một đầu,...

• Sản phẩm nhập khẩu cần kiểm tra lấy mẫu, chính phủ Philippines sẽ tiến hành giám sát thị trường ngẫu nhiên

★ Malaysia

1. Chứng nhận An toàn ST COA

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Sản phẩm được liệt kê trong quy định

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: 1 năm

• Chứng chỉ ST chỉ có thể được cấp cho công ty đăng ký địa phương

2. Chứng nhận SIRIM (RF)

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: không dây, viễn thông

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Thời hạn hiệu lực: 1 - 5 năm

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Kiểm tra tại cơ sở: Không (một mẫu để kiểm tra chức năng)

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

3. Chứng nhận hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS)

• Bắt buộc (một phần)

• Sản phẩm quy định: Điều hòa không khí loại tường, tủ lạnh gia đình, quạt gia đình, TV, đèn điện

• Thời hạn hiệu lực: 1 năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

★ Pakistan

1. Chứng nhận PTA

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: sản phẩm không dây, viễn thông

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: Không

• Kiểm tra tại cơ sở: Có (một mẫu bình thường cho điện thoại di động để kiểm tra chức năng)

• Đại diện địa phương: Được yêu cầu

★ Ả Rập Saudi

1.SABER e-CoC: 

1) Sản phẩm quy định:

• Đăng ký sản phẩm+PCoC (G-Mark, Loại phê duyệt, Q-Mark, IECEE RC)+SCoC

2) Sản phẩm không được kiểm soát:

• Đăng ký sản phẩm+SCoC

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Sản phẩm trong danh sách kiểm soát SABER

• Thời hạn hiệu lực:

+ PCoC: 1 năm

+ SCoC: Hợp lệ trên mỗi lô hàng

2. Chứng nhận CITC   

• Bắt buộc

• Sản phẩm quy định: Thiết bị di động hỗ trợ 4G

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: 2 năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Đại diện địa phương: Không bắt buộc

3.Hiệu quả năng lượng SASO

• Kết hợp bắt buộc và tự nguyện

• Sản phẩm quy định: Chiếu sáng định hướng hoặc không định hướng với quang thông từ 60lm đến 12000lm

• Kiểm tra nhà máy: Không

• Thời hạn hiệu lực: 1 năm

• Kiểm tra tại cơ sở: Không

• Báo cáo thử nghiệm BACL có thể được sử dụng để đăng ký hiệu quả năng lượng

 

Danh mục