Giỏ hàng

CHỨNG NHẬN AN TOÀN TẠI ÚC / NEWZEALAND

RCM:

RCM là chứng nhận an toàn của Úc. BACL là phòng thí nghiệm ISO 17025 được ủy quyền bởi NVLAP. Các dự án bảo mật IEC và AS / NZS mà công ty thu được được chính phủ Úc công nhận và có thể được cấp bằng chứng nhận SAA tương ứng. Do thỏa thuận công nhận lẫn nhau giữa Úc và New Zealand, các sản phẩm đã đạt được chứng nhận của Úc có thể vào New Zealand một cách suôn sẻ.

 

Danh mục