Giỏ hàng

CHỨNG NHẬN AN TOÀN TẠI NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC

Nhật Bản PSE & S-mark

Tất cả các sản phẩm điện và điện tử trong danh mục PSE tại Nhật Bản phải được chứng nhận bởi nhãn hiệu PSE. Các sản phẩm được phân loại thành hai loại theo yêu cầu của danh mục: Sản phẩm được chỉ định loại A (116) và sản phẩm không được chỉ định loại B (341). S-mark là nhãn hiệu không bắt buộc của chứng nhận an toàn Nhật Bản. BACL hợp tác trực tiếp với cơ quan thử nghiệm quốc gia Nhật Bản để giúp khách hàng có được logo PSE và logo S-MARK và tham gia thị trường Nhật Bản một cách suôn sẻ.

 

 

Danh mục