Giỏ hàng

TIÊU CHUẨN REACH

Quy định của EU về Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) đã thông qua cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Hội đồng Liên minh Châu Âu vào ngày 18 tháng 12 năm 2006. Sau đó đã được ban hành chính thức và được thực hiện đầy đủ trong EU vào ngày 1 tháng 6 năm 2007.

REACH thay thế 40 quy định hiện hành của EU và trở thành một quy định pháp lý thống nhất để đăng ký, đánh giá, ủy quyền và hạn chế hóa chất. Nó có một hệ thống đăng ký và đánh giá toàn diện liên quan đến khoảng 30.000 chất hóa học, tất cả các chất hóa học hiện có hoặc mới yêu cầu sản xuất hàng năm hoặc nhập khẩu lên đến hơn 1 tấn đều phải được đăng ký để cung cấp thông tin an toàn có liên quan để sử dụng.

Nếu có hơn 0,1% các chất có nguy cơ cao (SVHC) và nhập khẩu chất hàng năm vượt quá 1 tấn, nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu EU phải thông báo cho Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA). Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) công bố các chất có nguy cơ cao SVHC cho danh sách ứng cử viên. Sau khi một chất đã được thêm vào danh sách, REACH sẽ ngay lập tức yêu cầu nhà sản xuất và nhà nhập khẩu khai báo. Tất cả các nhà sản xuất, xuất khẩu và bán lẻ hoạt động tại thị trường EU phải đảm bảo rằng các sản phẩm của họ không chứa các SVHC này để tránh bị phạt và thu hồi sản phẩm.

Các quốc gia thành viên EU có thể áp đặt các hạn chế đối với việc sản xuất, bán và sử dụng một số chất và chế phẩm độc hại. Nếu việc sử dụng các chất này gây ra rủi ro không thể chấp nhận cho sức khỏe hoặc môi trường, nó có thể bị hạn chế trên toàn EU (Điều XVII của Quy định REACH).

Tuân thủ REACH là một thách thức lớn đối với hầu hết các công ty. REACH là sự kết hợp của các quy định bao gồm hóa chất và một loạt các ngành công nghiệp liên quan. REACH bao gồm hầu hết tất cả các sản phẩm xuất khẩu sang EU. BACL dựa vào sự hỗ trợ kỹ thuật và điều kiện thiết bị mạnh mẽ của mình để điều chỉnh dịch vụ tuân thủ REACH toàn diện và chính xác để giúp bạn dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của REACH.

Điểm dịch vụ của BACL:

1.Đào tạo

Giải thích chi tiết các quy định REACH giúp hiểu các yêu cầu của quy định.

2. Phân tích và đánh giá điều kiện sản phẩm đạt REACH

Phân tích xem sản phẩm có yêu cầu đăng ký, thông báo, hạn chế và tuân thủ các yêu cầu REACH khác hay không.

3. Kiểm tra SVHC

Thực hiện một số thử nghiệm nhắm mục tiêu trên một số thành phần có nguy cơ cao để xác nhận rằng các chất gây lo ngại cao nằm dưới giới hạn nồng độ. Thông báo cho khách hàng về thông tin cập nhật của danh sách SVHC một cách kịp thời.

4. Phụ lục 17 Kiểm tra chất bị hạn chế

Tiến hành một số thử nghiệm nhắm mục tiêu trên một số sản phẩm, vật liệu và chất có nguy cơ cao để xác nhận rằng các chất bị hạn chế có trong chúng nằm dưới giới hạn nồng độ cho phép. Thông báo kịp thời cho khách hàng về thông tin cập nhật trong Phụ lục 17 Danh sách các chất bị hạn chế.

Danh mục