Giỏ hàng

VÀO NGÀY 01/09/2022 EU THÔNG BÁO DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VỀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ MÁY TÍNH BẢNG !

Ủy ban Châu Âu đã tiến hành một nghiên cứu sơ bộ để phân tích các khía cạnh về kỹ thuật, môi trường và kinh tế của điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Nghiên cứu kết luận rằng phạm vi giảm tiêu thụ năng lượng của điện thoại thông minh và máy tính bảng là rất lớn và nghiên cứu cũng kết luận rằng tuổi thọ pin và tuổi thọ sản phẩm của điện thoại thông minh và máy tính bảng có thể được cải thiện đáng kể thông qua các phương án dán nhãn năng lượng, vậy nên máy tính bảng và điện thoại thông minh nên được yêu cầu dán nhãn năng lượng.

Cuối cùng, Ủy ban châu Âu đã thông báo cho WTO vào ngày 01/09/2022 về bản dự thảo quy định được Ủy ban ủy quyền để bổ sung cho Quy định (EU) 2017/1369 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng về dán nhãn năng lượng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Thông tin quan trọng như sau:

• Ngày tham vấn ý kiến cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo, ngày đề xuất thông qua là ngày 05/12/2022, ngày có hiệu lực được đề xuất là 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu và sẽ thi hành sau 18 tháng kể từ khi điều lệ này chính thức có hiệu lực;

• Xếp hạng hiệu quả năng lượng của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng cần được xác định theo Chỉ số Hiệu quả Năng lượng (EEI), xem Bảng 1;

1.png

• Mức độ tin cậy khi thả rơi tự do lặp lại nhiều lần của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng phải được xác định dựa trên số lần rơi không có hư hại, xem Bảng 2;

2.png

• Mức độ phục hồi của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng cần được xác định theo chỉ số khả năng phục hồi, xem Bảng 2a;

3.png

• Nhãn hiệu suất năng lượng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng cần bao gồm các thông tin sau:

a. Mã QR;

b. Nhãn hiệu;

c. Model;

d. Thang bậc của các cấp hiệu quả năng lượng từ A đến G;

e. Chữ cái tương ứng với cấp hiệu quả năng lượng;

f. Tuổi thọ của pin trong mỗi chu kỳ;

g. Mức độ tin cậy khi thả rơi tự do lặp lại nhiều lần;

h. Mức độ phục hồi;

i. Số chu kỳ của độ bền pin;

j. Mức độ bảo vệ IP;

k. Số Điều lệ.

 

4.png

 

Link tham khảo văn bản gốc như bên dưới:

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_5918_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_5918_01_e.pdf

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=287451&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=1709630888&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True

Ưu điểm của dịch vụ BACL:

BACL là phòng thử nghiệm Energy Star được EPA công nhận, là cơ quan cấp chứng nhận và phòng thử nghiệm lấy mẫu thị trường, đồng thời đã đạt được ủy quyền và công nhận NVLAP (Mã phòng thí nghiệm: 200707-0), IAS (Số công nhận: TL-460, TL-749), CNAS ( Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), A2LA (Giấy chứng nhận số: 3297.01, 3297.02, 3297.03, 4821.01, 4820.01, 4324.01, 4323.01) cùng các loại được ủy quyền và công nhận tương ứng tại Hoa Kỳ, Thâm Quyến , Đông Quan, Côn Sơn và những nơi khác có các địa điểm thử nghiệm, với khả năng thực hiện thử nghiệm tuổi thọ hiệu quả năng lượng của 60.000 bóng đèn cùng một lúc, và đến nay được xem là đơn vị có phòng thử nghiệm hiệu quả năng lượng quy mô lớn ở trong nước. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các dịch vụ kiểm định và chứng nhận về hiệu quả năng lượng như Energy Star, DLC, DOE, CEC Title20, CEC Title24, LDL và FTC Label của Hoa kỳ, ErP của Châu Âu, NRCan của Canada, EST của UK, GEMS / VEET / IPART của Australia , nhãn hiệu quả năng lượng toàn cầu ELI và nhãn hiệu hiệu quả năng lượng Hồng Kông ...!

Danh mục