Giỏ hàng

TỪ NGÀY 26/8 DỮ LIỆU DO FCC Part 15 ĐƯA RA CẦN TĂNG THÊM BÁO CÁO ĐỘ LỢI CỦA ĂNG-TEN ĐÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU!

Vào ngày 25/08/2022, FCC đã đưa ra thông báo mới nhất, tức từ ngày này tất cả các FCC ID của FCC Part 15 khi đăng ký tài liệu đều phải cung cấp báo cáo ăng-ten hoặc thông tin ăng-ten, tối thiểu cần bao gồm các thông tin như độ lợi tối đa, sơ đồ phương hướng ăng-ten, hình ảnh hoặc sơ đồ tự vẽ để xác định thiết bị bên trong ăng-ten…Trong báo cáo sẽ không chấp nhận cách nói của khách hàng về độ lợi ăng-ten. Do đó các sản phẩm không có khả năng truy cập Internet như các loại Wifi, Bluetooth, Zigbee, Lora, UWB… hiện tại cần cung cấp báo cáo ăng-ten đáp ứng yêu cầu để được truy cập Internet.

Ngoài ra, ngoài tiêu chuẩn Part 15:bất kỳ tiêu chuẩn nào cần kiểm tra cường độ trường, chẳng hạn các tiêu chuẩn thường gặp như FCC 15.225, 15.227, 15.229, 15.231, 15.239, 15.249 ..., mặc dù không cần cung cấp thông tin ăng-ten hoặc báo cáo ăng-ten, nhưng đều cần thể hiện hình ảnh của ăng-ten, thông tin kích thước... trong báo cáo hoặc trên ảnh chụp sản phẩm.

Đặc biệt cần làm rõ:do một số yêu cầu bảo mật thương mại, cần loại trừ thông tin bí mật liên quan, chẳng hạn như nguyên lý thiết kế,… có thể bị xóa khỏi báo cáo, hoặc toàn bộ báo cáo ăng-ten có thể cần giữ bí mật. Nhưng thông tin về độ lợi ăng-ten thì cần được công khai, nếu trong báo cáo ăng-ten chỉ có thông tin về độ lợi tối đa, sơ đồ phương hướng ăng-ten, hình ảnh hoặc sơ đồ tự vẽ để xác định thiết bị bên trong ăng-ten thì FCC sẽ không được xem là thông tin cần bảo mật.

Văn bản chính thức cụ thể như sau:

188b028a2e3198e8079c3519401279d.png

 

URGENT CLARIFICATION - FCC Area of Concern-Antenna Gain Information

Please see the updated notice regarding Antenna Gain Information

Any applications granted after August 25, 2022 that do not contain the proper antenna information will be dismissed.

This email is to bring to your attention that while the FCC has been advising test labs and TCBs to make sure part 15 applications includes antenna gain data sheets and/or test reports, it is evident by recent audits that this information is being omitted.

We are still finding reports that state, "antenna gain information is declared by the manufacturer", with no other supporting information. As we have re-iterated during the last TCB workshop, this statement will not   suffice. All part 15 applications will need to show how the antenna gain was derived either from a manufacturer data sheet or a measurement. Where the gain of the antenna is inherently accounted for as a result of the measurement, such as field strength measurements on a part 15.249 or 15.231 device, so the gain does not necessarily need to be verified. However, enough information regarding the construction of the antenna shall be provided. Such information maybe photographs, length of wire antenna etc.

The antenna gain information shall be made public (not confidential). Any proprietary information such as construction maybe stripped from the gain information report and held confidential. The main antenna information we require is the maximum gain of the antenna for the band of operation. This information must be provided as a data sheet or a measurement report. 

Về BACL:

BACL (viết tắt là BACL), được thành lập năm 1996, có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là một công ty thử nghiệm bên thứ ba toàn diện tích hợp thử nghiệm, chứng nhận, giám định, sản xuất thiết bị, hiệu chuẩn đo lường, tư vấn phòng thí nghiệm, phát triển phần mềm, tư vấn kỹ thuật.... Trong hơn 20 năm qua, BACL luôn cam kết cung cấp giải pháp toàn diện về kiểm định và cung cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu toàn cầu với khái niệm dịch vụ “chuyên nghiệp, uy tín, hiệu quả, tiện lợi” và đã giành được sự tin tưởng của rất nhiều khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước dựa trên ưu thế về dịch vụ chất lượng cao . Hiện tại, BACL có hơn 2.000 nhân viên trên toàn thế giới đang làm việc tại hơn 10 phòng thí nghiệm tổng hợp và hơn 40 chi nhánh. BACL đã thành lập các cơ sở cung cấp dịch vụ địa phương tại Châu Á, Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông và nhiều khu vực khác nhằm mang đến giải pháp toàn diện về thử nghiệm và chứng nhận cho các loại sản phẩm tiêu dùng về khả năng tương thích điện từ, tần số vô tuyến, an toàn, hiệu quả năng lượng, vật lý và hóa học, độ tin cậy, kiểm hàng và giám định nhà máy, chứng nhận quốc tế.... Với mạng lưới dịch vụ toàn cầu, BACL luôn sẵn sàng bảo hộ cho các sản phẩm kinh doanh của bạn đi khắp thế giới!

 

Danh mục