Giỏ hàng

OEKO-TEX® QUY ĐỊNH MỚI 2021

Vào đầu năm, Hiệp hội OEKO-TEX® như thường lệ cập nhật các tiêu chí thử nghiệm hiện hành, giá trị giới hạn và các yêu cầu đối với phạm vi chứng nhận và nhãn của mình. Tất cả các quy định mới cuối cùng sẽ có hiệu lực sau giai đoạn chuyển tiếp vào ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Dưới đây là tổng quan về những thay đổi và đổi mới quan trọng nhất.

 1. Vật liệu tái chế theo TIÊU CHUẨN 100 bởi OEKO-TEX®

 

Trong thời điểm biến đổi khí hậu và nguồn nguyên liệu thô ngày càng cạn kiệt, nhu cầu về các sản phẩm thời trang và dệt may làm từ những nguyên liệu đã qua sử dụng ngày càng tăng. OEKO-TEX® đã phát triển một cách tiếp cận để tích hợp các vật liệu tái chế để có tính bền vững hơn như một phần của TIÊU CHUẨN 100 của OEKO-TEX®. Cách tiếp cận thống nhất này yêu cầu một lượng vật liệu tái chế tối thiểu trong một bài báo, các chương trình thử nghiệm khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc của vật liệu và định nghĩa của thông tin cơ bản cần thiết.

2. TIÊU CHUẨN DA của OEKO-TEX® - Da Thuộc không chứa crôm và kim loại

Là một phần của TIÊU CHUẨN DA của OEKO-TEX®, các viện đối tác của OEKO-TEX® trong tương lai cũng sẽ chứng nhận da thuộc không có Chrome (Cr) và kim loại. Các sản phẩm tự nhiên này được thử nghiệm đối với các kim loại thuộc da với các giá trị giới hạn khác nhau và nhận được đề cập đặc biệt trong phạm vi của chứng chỉ.

3. MADE IN GREEN và STeP của OEKO-TEX®

Mục tiêu của OEKO-TEX® cho năm 2021 là tích hợp có hệ thống lượng khí thải carbon và nước vào nhãn MADE IN GREEN. Điều này sẽ cho phép người tiêu dùng tìm hiểu trực tiếp, bằng cách quét nhãn của từng sản phẩm, tác động của việc sản xuất bài báo tương ứng đối với hệ sinh thái của chúng tôi.

4. Kiểm toán ảo

OEKO-TEX® đã đưa ra các đánh giá ảo về địa điểm sản xuất do các hạn chế về đi lại và tiếp xúc do COVID-19 áp đặt. Điều này áp dụng cho các bài đánh giá TIÊU CHUẨN 100 và TIÊU CHUẨN DA của OEKO-TEX® cũng như các chuyến thăm thực tế ảo để lấy chứng chỉ STeP và ECO PASSPORT.

 5. Giá trị giới hạn mới và cập nhật

Các hợp chất per- và alkyl  polyfluorinated (PFAS) là các hóa chất công nghiệp được sử dụng chủ yếu trong lớp phủ cho hàng dệt may như quần áo ngoài trời. Dựa trên đánh giá rủi ro gần đây của EU, OEKO-TEX® cũng đã thay đổi các giá trị giới hạn đối với PFOA (axit perfluorooctanoic) và muối cũng như các chất liên quan đến PFOA. Trong ECO PASSPORT của OEKO-TEX®, titanium dioxide (TiO2) đã được thêm vào sàng lọc số CAS cho các hạt kích thước có thể hô hấp.

Trong bối cảnh này, STeP của OEKO-TEX® MRSL cũng đã được mở rộng để bao gồm titanium dioxide (TiO2) cho các hạt có kích thước có thể hô hấp được. OEKO-TEX® là thành viên của nhóm ZHDC gần đây đã xuất bản Sách trắng ZDHC đầu tiên về khí thải. Là một phần của quá trình hài hòa, OEKO-TEX® đã thắt chặt các giới hạn Sulfur dioxide (SO2) đối với khí thải từ nhiên liệu rắn và lỏng như một phần của STeP của OEKO-TEX®. Nhìn chung, các yêu cầu khắt khe về dư lượng trong nguyên liệu dệt cũng dẫn đến tác động thấp hơn đến môi trường, người lao động và người tiêu dùng.

6. Chất mới đang quan sát

OEKO-TEX® cũng đang quan sát các chất khác nhau vào năm 2021 dựa trên những phát hiện khoa học mới nhất và sự phù hợp với các thông số kỹ thuật liên quan. Điều này chủ yếu liên quan đến một số chất mới được phân loại là SVHC, theo quy định REACH về bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, đã được xác định là có các đặc tính đặc biệt nguy hiểm. Chúng bao gồm diisocyanates, có thể gây ra các phản ứng dị ứng khi tiếp xúc qua da và hít phải. Các hợp chất hóa học dibutyltin bis (acetylacetonate), 2-methylimidazole và 1-vinylimidazole cũng sẽ được kiểm tra chặt chẽ trong tương lai.

Danh mục