Giỏ hàng

Hồng Kông, Trung Quốc, phê duyệt các tiêu chuẩn an toàn cập nhật cho đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em!

https://www.baclcorp.com.cn/upfiles/images/0.gif

 

Vào ngày 16 tháng 2 năm 2024 , chính ph Hng Kông đã ban hành "Pháp lnh An toàn Đ chơi và Sn phm Tr em (Sa đi Ph lc 1 và 2) Thông báo 2024" ("Thông báo") trên Công báo đ cp nht "Pháp lnh An toàn Đ chơi và Sn phm Tr em" ( Các tiêu chun an toàn đi vi đ chơi và sáu loi sn phm dành cho tr em được lit kê trong Ph lc 2 (Sn phm Ph lc 2) theo Pháp lnh (Chương 424).

Sáu nhóm sn phm Bng 2 gm: (1) Xe tp đi cho bé; (2) Giường tng gia đình; (3) Hàng rào an toàn cho tr em trong gia đình; (4) Sơn v cho tr em; (5) Cũi tr em trong gia đình; và (6) Xe đy.

"Thông báo" s có hiu lc vào ngày 1 tháng 8 năm 2024.

Pháp lnh quy đnh rng không ai được sn xut, nhp khu hoc cung cp bt kỳ đ chơi hoc sn phm Bng 2 nào tr khi đ chơi hoc sn phm đó tuân th các yêu cu quy đnh ti Ph lc 1 (áp dng cho đ chơi) hoc Ph lc 2 (áp dng cho các sn phm Ph lc 2). ca mt b tiêu chun an toàn (tiêu chun liên quan là tiêu chun quc tế hoc tiêu chun được các nn kinh tế ln áp dng).

 

Nhng thay đi chính như sau:

https://www.baclcorp.com.cn/upfiles/images/%E4%B8%AD%E8%A1%A8(1).png

 

URL :

https://www.legco.gov.hk/yr2024/english/brief/cedbcr08183_20240215-e.pdf

https://www.elegislation.gov.hk/hk/2024/ln17!en

Dịch vụ chứng nhận và kiểm tra vật lý và hóa học của BACL :

BACL, có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, là cơ quan chứng nhận và thử nghiệm quốc tế toàn diện của bên thứ ba. Hiện tại chúng tôi có các phòng thử nghiệm vật lý và hóa học ở Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, Hạ Môn, Việt Nam và những nơi khác, đồng thời chúng tôi đã công nhận các chứng nhận của UKAS (Phòng thí nghiệm số: 7827), CNAS (Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (Lab ID:1112, 1415, 1647), CMA (No.: 2016192126Z, 2015192413Z) và các cơ quan chức năng khác. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ thử nghiệm bao gồm giày dép, đồ chơi, dệt may, quần áo, da, trang sức, hàng tạp hóa, vật liệu tiếp xúc với thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm điện, điện tử, v.v. Chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp hoàn thành việc kiểm soát chính xác toàn bộ chuỗi ngành từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. Nếu bạn quan tâm đến việc thử nghiệm vật lý và hóa học nhiều hơn cho sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi! BACL Việt Nam – Tel: +84-24-32020878.

Danh mục