Giỏ hàng

EU sẽ hạn chế axit perfluorohexanoic (PFHxA), muối và các chất liên quan của nó!

Vào ngày 29 tháng 2 năm 2024 , Ủy ban Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) của EU đã bỏ phiếu hạn chế axit perfluorohexanoic (PFHxA) và Đề xuất về Muối và các chất liên quan. Như thường lệ, EU sẽ ban hành một thông cáo có hiệu lực trong năm nay, khuyến nghị các công ty liên quan tiến hành xác định rủi ro sớm và kiểm tra chuỗi cung ứng.

Nội dung chính của sáng kiến ​​như sau:

Thông tin về chất

" Axit perfluorohexanoic (PFHxA), muối của nó và các chất liên quan đến PFHxA" dùng để chỉ:

(a) Các hợp chất chứa nhóm C5 F11 -perfluoropentyl mạch thẳng hoặc phân nhánh liên kết với một nguyên tử cacbon; hoặc

(b) Chứa C6 F13 -perfluorohexyl tuyến tính hoặc phân nhánh

Không bao gồm các chất sau:

(a) C6 F14 ;

(b) C6 F13 -C(=O)OH, C6 F13 -C(=O)OX′ hoặc C6 F13 -CF2 -X′ (khi X′ = bất kỳ nhóm nào, kể cả muối );

(c) Các chất chứa nhóm perfluoroalkyl C6 F13 - liên kết trực tiếp với nguyên tử oxy trên nguyên tử cacbon không có đầu cuối.

● Yêu cầu giới hạn

Trong vật liệu đồng nhất:

(a) Tổng nồng độ của PFHxA và bất kỳ muối nào của nó: 25 ppb (0,025 mg/kg), và

(b) Tổng nồng độ của tất cả các hợp chất liên quan đến PFHxA: 1000 ppb (1 mg/kg)

● Phạm vi kiểm soát và thời gian có hiệu lực

Sản phẩm được kiểm soát

Hiệu lực ( Thời hạn hiệu quả)

(a) Dệt may, da, lông thú và quần áo và các phụ kiện liên quan dành cho công chúng.

(b) Giày dép dành cho công chúng.

(c) Giấy và bìa tiếp xúc với thực phẩm trong phạm vi Quy định về vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của EU (EC) số 1935/2004

(d) Hỗn hợp dành cho công chúng.

(e) Mỹ phẩm như được định nghĩa tại Điều 2, đoạn 1, điểm của Quy định về Mỹ phẩm của EU (EC) số 1223/2009.

 

 

 

 

 

24 tháng kể từ ngày quy định có hiệu lực

Dệt may, da, lông thú và da thuộc cho công chúng (trừ quần áo và các phụ kiện liên quan như đã đề cập ở trên)

 

36 tháng kể từ ngày quy định có hiệu lực

(a) Bọt chữa cháy dùng cho huấn luyện và thử nghiệm (trừ thử nghiệm chức năng của hệ thống chữa cháy)

(b) Bọt chữa cháy dùng cho chữa cháy công cộng

 

18 tháng kể từ ngày quy định có hiệu lực

Bọt chữa cháy hàng không dân dụng

5 năm kể từ ngày quy định có hiệu lực

 

URL :https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/090483/6/consult?lang=en

Ưu điểm của dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận vật lý, hóa học của BACL :

         BACL , có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là tổ chức kiểm tra và chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp của bên thứ ba. Hiện tại có các phòng thí nghiệm thử nghiệm vật lý và hóa học ở Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, Hạ Môn, Việt Nam và những nơi khác và đã đạt được UKAS (Phòng thí nghiệm số: 7827), CNAS (Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (ID phòng thí nghiệm: 1112, 1415, 1647), CMA (Số: 2016192126Z, 2015192413Z) và các tổ chức có thẩm quyền khác. Phạm vi dịch vụ bao gồm: giày dép, đồ chơi, dệt may, quần áo, da, phụ kiện, cửa hàng tạp hóa, tiếp xúc với thực phẩm vật liệu, mỹ phẩm, sản phẩm điện, điện tử… giúp các công ty đạt được sự kiểm soát chính xác toàn bộ chuỗi ngành từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. Nếu bạn quan tâm đến việc thử nghiệm vật lý và hóa học nhiều hơn cho sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi! BACL Việt Nam – Tel: +84-24-32020878.

Danh mục