Giỏ hàng

EU CẬP NHẬT CÁC TIÊU CHUẨN HÀI HÒA VỀ GIẢI PHÓNG NIKEN TRONG REACH PHỤ LỤC XVII !

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Châu Âu đã ban hành thư C/2023/1604, cập nhật danh sách tiêu chuẩn hài hòa mới nhất về các phương pháp thử nghiệm giải phóng niken trong Phụ lục XVII Mục 27 của Quy định REACH của EU (EC) số 1907/2006.

K t bây gi, danh sách các tiêu chun kim tra được s dng đ chng minh s tuân th các yêu cu gii phóng niken trong Ph lc XVII Mc 27 ca Quy đnh REACH s như sau:

Trong bn cp nht tiêu chun phi hp này, EN1811:2011+A1:2015 đã được cp nht thành EN 1811:2023. So vi phiên bn trước, EN 1811:2023 bao gm các bn cp nht chính sau:

1. Đơn vị giải phóng niken được thay đổi thành “”μg cm-2 tuần-1″” (microgam trên centimet vuông tuần) (tương đương với đơn vị “μg/cm2/tuần” được sử dụng trong các quy định của REACH);

2. Cho phép sử dụng các dung dịch pha sẵn dung dịch natri hydroxit và dung dịch axit clohydric (điều 5.5 và 5.6);

3. B sung các hng mc quan trng cn chú ý về việc sử dụng sáp hoặc sơn che phủ: Khi dùng sáp thì nhúng mẫu vào sáp nóng chảy, khi dùng sơn mài có thể sơn từ 2 đến 3 lớp sơn mài (Điều 5.9);

4. Bổ sung hướng dẫn rửa mẫu bằng dung dịch thử (Điều 8.2);

5. Cho phép sử dụng phương pháp lọc để làm trong chất lỏng thoát ra: có thể sử dụng bộ lọc ống tiêm để tránh làm hỏng dụng cụ phân tích hoặc làm tắc mao quản của dụng cụ (Điều 8.2);

6. Cho phép sử dụng phương pháp lọc để làm trong chất lỏng giải phóng: có thể sử dụng bộ lọc ống tiêm để tránh làm hỏng dụng cụ phân tích hoặc làm tắc nghẽn mao quản của dụng cụ (Điều 8.2);

7. Đối với vật phẩm có giới hạn thôi nhiễm là 0,5 μg cm-2 tuần-1, giới hạn xác định sự phù hợp về kết quả giải phóng niken được điều chỉnh từ < 0,88 μg cm-2 tuần-1 thành ≤ 0,88 μg cm-2 tuần-1 ( Điều 9.2.2.2);

8. Yêu cầu về báo cáo thử nghiệm đã được cập nhật, theo yêu cầu của người đăng ký thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm có thể bao gồm diện tích mẫu thử nghiệm và thể tích dung dịch thử nghiệm đã sử dụng (Điều 10);

9. Các yêu cầu đối với vật liệu kiểm soát chất lượng (mẫu thử tham chiếu) bị xóa

10. Làm rõ rằng khi không chắc chắn về sự hiện diện của niken trong lớp phủ bên ngoài, nên sử dụng hai phương pháp thử nghiệm (tức là EN 1811 kết hợp với phương pháp mô phỏng mài mòn và ăn mòn EN 12472 và không có EN 12472) (Phụ lục B.3);

11. Việc chuẩn bị mẫu được tóm tắt dưới dạng bảng và các ví dụ được thêm vào. Mỗi thành phần phụ riêng lẻ phải tuân thủ các giá trị giới hạn giải phóng niken khi tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với da. Các thành phần phụ đồng nhất có thể thu được bằng cách tháo rời, cắt hoặc che (Phụ lục B);

12. Đã bổ sung thêm sơ đồ quy trình chuẩn bị mẫu và quy trình thử nghiệm cho đồng hồ hoàn chỉnh (Phụ lục B.4.2.6).

URL

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301604

Ưđim ca dch v th nghim và chng nhn vt lý, hóa hc ca BACL:

BACL, có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ, là tổ chức kiểm tra và chứng nhận quốc tế chuyên nghiệp của bên thứ ba. Hiện tại có các phòng thí nghiệm thử nghiệm vật lý và hóa học ở Hoa Kỳ, Thâm Quyến, Đông Quan, Hạ Môn và những nơi khác và đã đạt được UKAS (Phòng thí nghiệm số: 7827), CNAS (Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), CPSC (ID phòng thí nghiệm: 1112, 1415, 1647), CMA (Số: 2016192126Z, 2015192413Z) và các tổ chức có thẩm quyền khác. Phạm vi dịch vụ bao gồm: giày dép, đồ chơi, dệt may, quần áo, da, phụ kiện, cửa hàng tạp hóa, tiếp xúc với thực phẩm vật liệu, mỹ phẩm, sản phẩm điện, điện tử… giúp các công ty đạt được sự kiểm soát chính xác toàn bộ chuỗi ngành từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. Nếu bạn muốn biết thêm vềcác thử nghiệm vật lý và hóa học cho sản phẩm, chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi!

Danh mục