Giỏ hàng

CHỨNG CHỈ RoHS 2.0

Chứng nhận RoHS - Quy định của liên minh Châu Âu EU đối với danh mục sản phẩm hàng hóa điện và điện tử bắt buộc khi xuất khẩu vào thị trường các nước RoHS

Chứng nhận RoHS - Quy định của liên minh Châu Âu EU đối với danh mục sản phẩm hàng hóa điện và điện tử bắt buộc khi xuất khẩu vào thị trường các nước RoHS

RoHS là viết tắt của Restriction of Hazardous Substances và ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp điện tử và các sản phẩm điện. Bản gốc RoHS, còn được gọi là Chỉ thị 2002/95 / EC, có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu năm 2002 và hạn chế việc sử dụng sáu chất nguy hại tìm thấy trong các sản phẩm điện và điện tử. Tất cả các sản phẩm áp dụng trong thị trường EU kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 phải vượt qua RoHS.

Chỉ thị 2011/65 / EU đã được EU công bố vào năm 2011 bởi EU, được gọi là RoHS-Recast hoặc RoHS 2. RoHS 2.0 bao gồm một chỉ thị CE marking, với sự tuân thủ RoHS hiện đang được yêu cầu về dấu CE cho sản phẩm. RoHS 2.0 cũng bổ sung các loại 8 và 9, và có yêu cầu lưu giữ hồ sơ tuân thủ bổ sung.

Chỉ thị 2015/863 đã được EU công bố vào năm 2015, được biết đến là RoHS 2.0 RoHS 2.0 bổ sung thêm bốn chất hạn chế (phthalates) vào danh sách sáu chất.

Cơ sở sản xuất của bạn có phù hợp với RoHS không?

Bất kỳ doanh nghiệp bán các sản phẩm điện, điện tử, thiết bị, phụ cụm, dây cáp, linh kiện, phụ tùng trực tiếp đến các quốc gia RoHS hoặc bán cho người bán lại, nhà phân phối hoặc nhà tích hợp mà lần lượt bán sản phẩm cho các nước này sẽ bị ảnh hưởng nếu họ sử dụng bất kỳ chất nào trong 10 chất bị hạn chế.

Hiện nay, tại thời điểm bài viết này tùy thuộc vào thị trường bạn nhắm đến mà có thể thực hiện các bài Test RoHS 2.0 (cho thị trường EU) và RoHS 1.0 cho các thị trường ngoài EU do một số quốc gia chưa điều chỉnh và cập nhật yêu cầu về RoHS 2.0

RoHS xác định mức tối đa cho 10 chất hạn chế sau đây. Sáu mẫu đầu tiên được áp dụng cho RoHS Version 1.0, trong khi đó bốn loại cuối cùng được thêm vào theo RoHS Verion 2.0

Chì (Pb): <1000 ppm

Thủy ngân (Hg): <100 ppm

Cadmium (Cd): <100 ppm

Hexavalent Chromium: (Cr VI) <1000 ppm

Polybrominated Biphenyls (PBB): <1000 ppm

Polyethylene có chứa Diphenyl Ethers (PBDE): <1000 ppm

Bột bis (2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): <1000 ppm

Bentyl phthalate benzyl (BBP): <1000 ppm

Dibutyl phthalate (DBP): <1000 ppm

Diisobutyl phthalate (DIBP): <1000 ppm

Sau khi phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn kiểm tra các chất hạn chế theo tiêu chuẩn RoHS 2.0 sẽ được cấp Test Report kèm theo Logo RoHS

Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký chương trình chứng nhận RoHS cho sản phẩm điện, điện tử để xuất khẩu vào các quốc gia yêu cầu RoHS, xin vui lòng liên hệ:

Danh mục