Giỏ hàng

CALIFORNIA HOA KỲ CEC TIÊU ĐỀ 20 NĂM 2021 – YÊU CẦU GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG VỀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN

Nhắc nhở quan trọng về giám sát thị trường theo CEC Tiêu đề 20

Gần đây, một số khách hàng báo cáo rằng Chứng nhận CEC của Ủy ban Hiệu quả Năng lượng California Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên trên thị trường, nhằm kiểm tra các sản phẩm cần tiến hành chứng nhận trong phạm vi kiểm soát của CEC Title 20, đồng thời loại bỏ và xử phạt các sản phẩm không tuân thủ đúng quy định hoặc chưa có chứng nhận. Yêu cầu cụ thể theo quy định của thị trường: Vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, CEC chính thức công bố các quy định mới về Hiệu suất năng lượng của thiết bị điện theo Tiêu đề 20 trong CEC-140-2021-002.

Quy định về hiệu quả năng lượng của thiết bị điện của CEC California kết hợp các quy định và tiêu chuẩn của liên bang Hoa Kỳ, cũng đặt ra mức hiệu quả năng lượng tiêu thụ năng lượng và nước thấp nhất cho các thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng và thiết bị thoát nước. Đồng thời, pháp luật quy định rằng các sản phẩm được kiểm soát bởi các quy định về thiết bị điện khi đưa vào thị trường California để lưu thông và bán hàng thì phải đáp ứng các yêu cầu quản lý trong thị trường kinh doanh hàng hóa.

Các yêu cầu trong giám sát thị trường của CEC Tiêu đề 20 như sau:

1. Các sản phẩm do CEC Tiêu đề 20 kiểm soát phải được liệt kê trong hệ thống MAEDbS trước khi chúng được ra thị trường.

2. CEC Tiêu đề 20 yêu cầu các nhà sản xuất phải hoàn thành ba bước sau:

•  Kiểm tra § 1603. Kiểm tra: Tất cả các thiết bị.,

•  Đánh dấu § 1607. Đánh dấu Thiết bị.,

•  Liệt kê § 1606. Nộp đơn bởi các nhà sản xuất; Danh sách các thiết bị trong MAEDbS.

3. Nếu các sản phẩm được kiểm soát theo Tiêu đề 20 của CEC không được liệt kê trong hệ thống MAEDbS trước khi chúng được niêm yết, một khi bị phát hiện, bộ phận giám sát thị trường CEC sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để yêu cầu loại bỏ và cấm bán.

4. Bộ phận giám sát thị trường CEC Title 20 có thể yêu cầu nhà sản xuất báo cáo thử nghiệm bất cứ lúc nào và Nhà sản xuất phải cung cấp báo cáo thử nghiệm trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của CEC. Các sản phẩm không cung cấp báo cáo thử nghiệm trong thời gian quy định sẽ bị CEC xóa khỏi tên hệ thống MAEDbS.

5. Sau khi CEC hoàn thành thử nghiệm lấy mẫu, nếu công suất tiêu thụ được thử nghiệm cao hơn giá trị công bố, hoặc hiệu suất năng lượng thấp hơn giá trị công bố, CEC sẽ thông báo sửa đổi giá trị niêm yết trên MAEDbS.

6. Sau khi CEC hoàn thành việc kiểm tra lấy mẫu, nếu giá trị kiểm tra không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn CEC Tiêu đề 20, bộ phận giám sát thị trường CEC sẽ thông báo cho nhà sản xuất sản phẩm bị xóa khỏi MAEDbS sau 10 ngày.

7. CEC sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ định kỳ đối với các sản phẩm được bán trên thị trường, các hạng mục cần kiểm tra tại chỗ bao gồm: hiệu suất và nhãn mác.

8. Quy định kiểm tra hoạt động thử nghiệm sản phẩm trên thị trường như sau:

(1) Thử nghiệm ban đầu. Chọn 1 mẫu:

A, Nếu kết quả thử nghiệm không thấp hơn yêu cầu tiêu chuẩn, cũng không thấp hơn giá trị chứng nhận báo cáo ban đầu của bên thứ ba, thì việc kiểm tra ngẫu nhiên đủ điều kiện và kết thúc thử nghiệm.

B. Nếu kết quả thử nghiệm thấp hơn yêu cầu tiêu chuẩn và thấp hơn giá trị chứng nhận báo cáo ban đầu của bên thứ ba thì lựa chọn thử nghiệm tiếp mẫu thứ hai.

(2) Thử nghiệm thứ hai.

A. Nếu giá trị trung bình của hai phép thử không thấp hơn yêu cầu về giá trị tiêu chuẩn, cũng không thấp hơn giá trị chứng nhận ban đầu của báo cáo của bên thứ ba, thì việc kiểm tra ngẫu nhiên đủ điều kiện và kết thúc thử nghiệm.

B. Nếu giá trị trung bình đáp ứng các yêu cầu của giá trị tiêu chuẩn, nhưng thấp hơn giá trị chứng nhận ban đầu của báo cáo của bên thứ ba, nhân viên thi hành sẽ sửa đổi giá trị được liệt kê để đảm bảo rằng nó phản ánh giá trị thử nghiệm thực tế của sản phẩm.

C, Nếu giá trị trung bình thấp hơn yêu cầu về giá trị tiêu chuẩn, CEC sẽ loại bỏ danh sách sản phẩm.

9. Yêu cầu về phí kiểm tra lấy mẫu:

Ngoại trừ chi phí 8 (1) A và 8 (2) A cho việc kiểm tra ban đầu, Ủy ban Hiệu quả Năng lượng California sẽ chịu chi phí kiểm tra. Tất cả các chi phí kiểm tra khác sẽ do nhà sản xuất chi trả.

10. Nếu kết quả lấy mẫu thị trường của CEC Tiêu đề 20 không đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng được quy định bởi Quy định của Liên bang Hoa Kỳ, CEC cũng sẽ đồng thời báo cáo với Sở Hiệu quả Năng lượng của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ DOE.

11. Trong vòng 10 ngày sau khi bộ phận giám sát thị trường CEC công bố quyết định lấy mẫu thị trường, nhà sản xuất có thể gửi đơn khiếu nại lên CEC và đồng thời nộp tất cả các bằng chứng. Bộ phận giám sát thị trường CEC sẽ nộp tất cả bằng chứng cho Ủy ban Hiệu quả năng lượng của California trong vòng 20 ngày và ủy ban sẽ nhận được trong vòng 20 ngày. Ít nhất 30 ngày sau khi kháng nghị được xét xử, các ý kiến sẽ được lắng nghe xem xét và trường hợp kháng cáo sẽ được xử lý.

12. Bất kỳ ai, bao gồm các nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối bán các sản phẩm do CEC kiểm soát không nằm trong hệ thống MAEDbS, sẽ vi phạm các quy định tại 1608 (a) (1) và sẽ bị phạt hành chính.

Tham khảo link liên kết chính thức của CEC Tiêu đề 20

https://www.energy.ca.gov/sites/default/files/2021-07/Title%2020%20Updated%20July%2023%2C%202021.pdf

Tham khảo link liên kết chính thức của hệ thống MAEDbs

https://cacertappliances.energy.ca.gov/Login.aspx

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu về kiểm định chứng nhận liên quan đến CEC Tiêu đề 20. Xin cảm ơn!

Ưu điểm của dịch vụ BACL:

BACL là phòng thử nghiệm Energy Star được EPA công nhận, là cơ quan cấp chứng nhận và phòng thử nghiệm lấy mẫu thị trường, đồng thời đã đạt được ủy quyền và công nhận NVLAP (Mã phòng thí nghiệm: 200707-0), IAS (Số công nhận: TL-460, TL-749), CNAS ( Số đăng ký: L2408, L5662, L6290, L9963, L11432, IB0343), A2LA (Giấy chứng nhận số: 3297.01, 3297.02, 3297.03, 4821.01, 4820.01, 4324.01, 4323.01) cùng các loại được ủy quyền và công nhận tương ứng tại Hoa Kỳ, Thâm Quyến , Đông Quan, Côn Sơn và những nơi khác có các địa điểm thử nghiệm, với khả năng thực hiện thử nghiệm tuổi thọ hiệu quả năng lượng của 60.000 bóng đèn cùng một lúc, và đến nay được xem là đơn vị có phòng thử nghiệm hiệu quả năng lượng quy mô lớn ở trong nước. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý khách các dịch vụ kiểm định và chứng nhận về hiệu quả năng lượng như Energy Star, DLC, DOE, CEC Title20, CEC Title24, LDL và FTC Label của Hoa kỳ, ErP của Châu Âu, NRCan của Canada, EST của UK, GEMS / VEET / IPART của Australia , nhãn hiệu quả năng lượng toàn cầu ELI và nhãn hiệu hiệu quả năng lượng Hồng Kông v.v.!

Danh mục