Giỏ hàng

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản METI đã ban hành Luật sửa đổi về pin vào ngày 4 tháng 11 năm 2022 về việc bãi bỏ Bảng phụ 9!

图片1.jpg

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản METI đã ban hành vào ngày 4/11/2022 "Thông báo của Bộ về phần sửa đổi giải thích xác nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật điện và sản phẩm" và "Thông báo một phần về việc sửa đổi các tiêu chuẩn đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để xử lý theo Luật an toàn điện và vật liệu", Luật sửa đổi về pin này bãi bỏ Bảng phụ 9 và thời hạn trưng cầu ý kiến là ngày 3/12/2022.

 Các điều khoản sửa đổi chủ yếu dành cho pin lithium:

1. Bảng phụ 9 không quy định phương pháp theo dõi điện áp của từng cell trong bộ ắc quy, vậy nên đề nghị bỏ Bảng phụ 9 và thống nhất với J62133-2 trong Bảng phụ 12 để phù hợp Phiên bản mới nhất của IEC62133-2.

2. Ảnh cắt của nguyên văn bản sửa đổi của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản:

图片2.jpg 

Bối cảnh sửa đổi gồm:

1) Theo kết quả điều tra an toàn của pin lithium-ion, người ta thấy rằng trong bộ pin lithium-ion có trường hợp không được kiểm tra điện áp đối với từng ô pin/khối pin.

2) Trong phần giải thích các tiêu chuẩn kỹ thuật, có các quy định liên quan về việc kiểm tra điện áp của từng khối pin/ô pin trong Bảng phụ 12 tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, mặt khác, trong Bảng phụ 9 cũng không thể hiện rõ điều này.

3) Vào năm 2008 Bảng phụ 9 đã được thêm vào phần giải thích các tiêu chuẩn kỹ thuật làm tiêu chuẩn cho pin lithium-ion và được tạo ra trên sự tham khảo từ các tiêu chuẩn quốc tế (IEC) tại thời điểm đó, nhưng sau đó vẫn chưa được sửa đổi.

4) Mặt khác, với việc từng bước quy phạm hóa hệ thống chuẩn kỹ thuật vào năm 2013, dưới góc độ hội nhập chuẩn quốc tế, các chuẩn cũ sẽ lần lượt bị bãi bỏ.

5) Trên cơ sở đó, để ngăn ngừa tai nạn cháy nổ do sạc quá mức pin lithium-ion, đề nghị sửa đổi Bảng phụ 9 và thống nhất thành một tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất trong Bảng phụ 12. 

Ngày thực thi dự kiến:

Việc sửa đổi dự kiến sẽ được thực hiện vào giữa tháng 12 năm 2022 với thời gian chuyển tiếp là 2 năm.

Yêu cầu chứng nhận PSE sau khi tiêu chuẩn sửa đổi:

Vào ngày 26/08/2022, trang web chính thức của IECEE đã công bố Chênh lệch nhóm Nhật Bản J62133-2(2021) (JP ND) của IEC62133-2, có nghĩa là báo cáo CB có Chênh lệch nhóm Nhật Bản có thể thay thế báo cáo PSE và cấp chứng chỉ PSE. Nếu cell và ắc quy đã có CB theo tiêu chuẩn IEC62133-2:2017 thì Chênh lệch nhóm Nhật Bản cần bổ sung phép thử chênh lệch sau:

1) 28 ngày sạc điện áp không đổi cho pin

2) Ô pin và pin được kiểm tra theo chu kỳ nhiệt độ riêng biệt

3) Kiểm tra áp suất thấp của ô pin

4) Sạc ô pin tần suất cao

5) Bắt buộc đoản mạch trong ô pin

6) Pin quá áp

7) Thả rơi (nếu phù hợp)

 

Ưu điểm của dịch vụ BACL:

Phòng thí nghiệm pin của BACL tập trung vào nghiên cứu các tiêu chuẩn pin trên toàn thế giới, chúng tôi luôn chú ý đến xu hướng công nghiệp và cập nhật mới các tiêu chuẩn, đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các tổ chức nổi tiếng trong và ngoài nước. Theo các yêu cầu của tiêu chuẩn mới nhất, phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị các thiết bị kiểm tra hàng đầu trong ngành để đảm bảo có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng về kiểm tra pin và rút ngắn thời gian làm các chứng nhận quốc tế (CB, KC, BSMI, PSE, UL, UN38.3, Chỉ thị về pin của Châu Âu CE,...) cho khách hàng một cách tốt nhất, hỗ trợ cho quý khách hàng dễ dàng và thuận tiện có được giấy chứng nhận tham gia thị trường quốc tế, hoan nghênh liên hệ với chúng tôi!

Danh mục