Giỏ hàng

ỦY BAN NĂNG LƯỢNG CALIFORNIA

CEC được phát hành vào năm 1976 và là một biện pháp được chính phủ California đưa ra nhằm đáp ứng việc tăng tiêu thụ năng lượng. BACL đã được ủy quyền bởi âm thanh và video, đèn tiết kiệm năng lượng, đèn chiếu sáng hiệu quả cao LED, chấn lưu và nguồn điện để cung cấp các bài kiểm tra và báo cáo liên quan.

Danh mục