Giỏ hàng

DỊCH VỤ KIỂM TRA HÀNG DỆT MAY

1.Dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm dệt may

——Thử nghiệm bắt buộc các loại vải (nhãn thành phần sợi, nhãn chăm sóc giặt, phai màu / rụng lông, thử hiệu suất cháy, các chất bị hạn chế)

——Kiểm tra chất lượng và hiệu suất của vải (độ ổn định kích thước, độ bền màu, tính chất vật lý)

——Thử nghiệm hóa học các sản phẩm thượng nguồn trong chuỗi cung ứng dệt may (danh sách các chất bị hạn chế)

——Kiểm tra hiệu suất an toàn của các phụ kiện (kiểm tra đối tượng nhỏ, kiểm tra hiệu suất dây kéo nút)

2. Các tiêu chuẩn thử nghiệm chính cho các sản phẩm dệt may:

——Hiệp hội các nhà hóa học và hóa chất dệt may Mỹ (AATCC)

——Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ (ASTM)

——Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (NIST)

——Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC)

——Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Canada (CAN / CGSB)

——Viện Tiêu chuẩn Châu Âu (EN)

——Hiệp hội Tiêu chuẩn Anh (BS)

——Tiêu chuẩn quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (GB)

——Tiêu chuẩn ngành dệt may Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (FZ)

——Tiêu chuẩn công nghiệp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (QB)

——Hiệp hội công nghiệp Nhật Bản (JIS)

——Hiệp hội Tiêu chuẩn Úc (AS)

——Hiệp hội chính thức Mexico (NOMS)

——Hiệp hội Tiêu chuẩn Pháp (NF)

——Hiệp hội Tiêu chuẩn Đức (DIN)

——Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)

3.Giới thiệu về dệt may sinh thái

Khái niệm dệt may sinh thái chủ yếu bắt nguồn từ quy trình “OEKO-TEX STANDARD 100” ban hành bởi Hiệp hội nghiên cứu và kiểm tra dệt may sinh thái quốc tế năm 1991, nhấn mạnh việc xử lý chất thải sau khi sử dụng, việc xử lý trong quá trình sản xuất, sản phẩm vô hại với người dùng. Hiện tại, chứng nhận dệt may sinh thái có ảnh hưởng nhất trên thế giới là chứng nhận dệt sinh thái có tên là Oeko-Texftime của Hiệp hội nghiên cứu và kiểm tra dệt may sinh thái quốc tế và nhãn sinh thái của Liên minh châu Âu. Trung Quốc cũng ban hành tiêu chuẩn quốc gia GB / T 18885-2002 "Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng dệt sinh thái" vào ngày 22 tháng 11 năm 2002.

Tiêu chuẩn dệt sinh thái Oeko-Tex Standard 100 hiện đang là tiêu chuẩn dệt thân thiện với môi trường có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Là một hệ thống chứng nhận sinh thái để phát hiện và chứng nhận các chất độc hại cho các loại hàng dệt và các sản phẩm liên quan để đảm bảo rằng các sản phẩm này vô hại đối với cơ thể con người. Oeko-Tex Standard 100 quy định các giới hạn đối với hàm lượng các chất độc hại của sợi và các loại hàng dệt khác nhau. Nhãn Oeko-Tex chỉ có thể được sử dụng nếu sản phẩm có chất lượng có thể chứng minh được cung cấp theo đúng quy trình kiểm tra và chứng nhận. Tiêu chuẩn Oeko-Tex Standard 100 được chỉ định từ năm 1992, các sản phẩm dệt may và các yêu cầu kiểm soát được đánh giá lại và xem xét hằng năm, phiên bản mới sẽ được ban hành vào đầu mỗi năm và hiện đang là phiên bản năm 2013. Bản cập nhật phần lớn là do sự kiểm soát các chất độc hại trong hàng dệt sinh thái theo quy định quốc gia.

Phạm vi áp dụng: sợi dệt, sợi và tất cả các loại hàng dệt (bao gồm cả quần áo, dệt may gia đình), tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn không bắt buộc, thường được sử dụng làm tiêu chuẩn được khuyến nghị cho các nước xuất khẩu.

Danh mục